Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Triết Học Phật Giáo


...... ... .

 

 

Chứng Đạo Ca
Trực chỉ đề cương

Nguyên tác: Huyền Giác Thiền Sư
Biên dịch: Từ Thông Thiền Sư

Sài Gòn 1998 - 2543

---o0o---

Mục lục

 

 Tiểu dẫn
Thi ca 1 

Cái thấy của người chứng đạo

Thi ca 2

Cái thấy của người chứng đạo về Nhơn Pháp

Thi ca 3

Cái thấy của người chứng đạo Sự mầu nhiệm của Như Lai Thiền

Thi ca 4

Cái thấy của người chứng đạo về Tội phước và Thiện ác

Thi ca 5

Cái thấy của người chứng đạo về Tĩnh Tâm vô niệm

Thi ca 6

Cái thấy của người chứng đạo xả Ngã xả Pháp là thành Phật

Thi ca 7

Cái thấy của người chứng đạo về lập trường và lý tưởng của mình

Thi ca 8

Cái thấy của người chứng đạo Tâm tánh là ngọc ma ni

Thi ca 9

Cái thấy của người chứng đạo mối tương quan của ngũ nhãn và ngũ lực

Thi ca 10

Cái thấy của người chứng đạo Những phút giây tự nhủ

Thi ca 11

Cái thấy của người chứng đạo với danh xưng Bần đạo

Thi ca 12

Cái thấy của người chứng đạo về chủng tánh và căn cơ

Thi ca 13 

Cái thấy của người chứng đạo vấn đề thị phi

Thi ca 14 

Cái thấy của người chứng đạo về sự hủy báng

Thi ca 15

Cái thấy của người chứng đạo Định tuệ là nhân tố quyết định quả Bồ đề Niết bàn

Thi ca 16 

Cái thấy của người chứng đạo về chánh pháp của Như Lai

Thi ca 17 

Cái thấy của người chứng đạo sanh tử bất tương can

Thi ca 18

Cái thấy của người chứng đạo về Đại Thừa Thiền

Thi ca 19

Cái thấy của người chứng đạo về sinh tử

Thi ca 20 

Cái thấy của người chứng đạo về thú vui của thiền giả

Thi ca 21 

Cái thấy của người chứng đạo không nên trụ pháp tu phương tiện

Thi ca 22 

Cái thấy của người chứng đạo nhìn bao quát nắm trọng tâm

Thi ca 23 

Cái thấy của người chứng đạo vững chánh niệm trong mọi thời

Thi ca 24 

Cái thấy của người chứng đạo sự lý tương ho

Thi ca 25 

Cái thấy của người chứng đạo vọng, chân đều vọng

Thi ca 26 

Cái thấy của người chứng đạo… nhất thiết duy tâm…

Thi ca 27 

Cái thấy của người chứng đạo cảnh giác về ý niệm chấp của chính mình

Thi ca 28 

Cái thấy của người chứng đạo vấn đề xả bỏ và tìm lấy

Thi ca 29 

Cái thấy của người chứng đạo chế tâm nhất xứ vô xự bất biện

Thi ca 30 

Cái thấy của người chứng đạo Bát nhã phong hề…

Thi ca 31 

Cái thấy của người chứng đạo truyền bá chánh pháp là một nhiệm vụ cao cả

Thi ca 32 

Cái thấy của người chứng đạo về một là tất cả, tất cả là một

Thi ca 33 

Cái thấy của người chứng đạo pháp giới nhất chân

Thi ca 34 

Cái thấy của người chứng đạo Như như bất động

Thi ca 35 

Cái thấy của người chứng đạo về không được mới là được tất cả

Thi ca 36 

Cái thấy của người chứng đạo về tự tại bất tư nghì

Thi ca 37 

Cái thấy của người chứng đạo Tây thiên tứ thất, Đông độ nhị tam

Thi ca 38 

Cái thấy của người chứng đạo qua vấn đề Chân Vọng hữu vô

Thi ca 39 

Cái thấy của người chứng đạo Tâm pháp căn trần

Thi ca 40 

Cái thấy của người chứng đạo nỗi ưu tư về pháp nhược ma cường

Thi ca 41 

Cái thấy của người chứng đạo Tâm là động cơ tạo nghiệp

Thi ca 42  

Cái thấy của người chứng đạo vui bằng cái vui của chính mình

Thi ca 43 

Cái thấy của người chứng đạo Chánh giáo, tà giáo có giá trị riêng của nó

Thi ca 44 

Cái thấy của người chứng đạo không đem pháp cứu cánh diễn ra phương tiện

Thi ca 45 

Cái thấy của người chứng đạo đúng và sai của tục đế không có giá trị chân thật

Thi ca 46 

Cái thấy của người chứng đạo giá trị của một tu sĩ là hành giả không là học giả

Thi ca 47 

Cái thấy của người chứng đạo chủng tánh tà, căn tánh hạ liệt, khó học, hành và chứng đạo

Thi ca 48 

Cái thấy của người chứng đạo căn cảnh song vong là Phật

Thi ca 49

Cái thấy của người chứng đạo tội tánh bổn không. Thiền ngay cõi dục

Thi ca 50 

Cái thấy của người chứng đạo thật tánh của tội là không có tánh gì

Thi ca 51 

Cái thấy của người chứng đạo tội từ tâm khởi từ tâm diệt

Thi ca 52 

Cái thấy của người chứng đạo công đức bố thí pháp vô giá

Thi ca 53 

Cái thấy của người chứng đạo địa vị Phật là địa vị một Pháp vương không là đấng siêu nhiên, siêu nhân, toàn năng

Thi ca 54 

Cái thấy của người chứng đạo bản nguyên vạn pháp một thể nhất chân

Thi ca 55 

Cái thấy của người chứng đạo chân lý thì không bao giờ thay đổi

Thi ca 56 

Cái thấy của người chứng đạo Giáo lý đại thừa dành cho căn cơ và chủng tánh đại thừa

Phụ lục 

Phụ lục 56 Thi Ca

 

 

TIỂU DẪN 

CHỨNG ĐẠO CA là tác phẩm thi ca được viết ra, nói lên trình độ nhận thức chân lý, khả năng thiền quán tư duy, sâu sắc của tác giả đối với chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật. Tác phẩm có năm mươi sáu thi ca, gồm hai trăm tám mươi tám câu. Mỗi thi ca là một "ngọn đèn pha" cực mạnh quét sạch hết những bóng đêm tà kiến. Mỗi câu là một làn gió nhẹ, vừa mát mẻ, vừa thổi tan những đám mây mù huyễn hoặc, vu vơ, cho bầu trời chân lý hiển lộ lồng lộng, một màu trong xanh ngăn ngắt.

Tư tưởng ở nội dung, ngữ ngôn văn tự qua hình thức đáng được tôn vinh là khúc ca CHỨNG ĐẠO của con người CHỨNG ĐẠO. Do vậy, tác phẩm có cái nhan đề CHỨNG ĐẠO CA, thiết tưởng không phải là ngôn từ cường điệu.

Tác giả CHỨNG ĐẠO CA là Huyền Giác Thiền Sư. Sử sách Phật giáo Trung Hoa không nói nhiều về tông chi gia phả, chỉ nói Sư là con của gia đình họ Đới. Sanh vào năm 665 và mất năm 713 đời nhà Đường. Quê của Sư ở huyện Vĩnh Gia, xưa thuộc châu ÔN, nay là tỉnh Chiết Giang ở Trung Quốc. Sư xuất gia vào tuổi ấu niên, tư chất thông minh, ham tu hiếu học, đọc nhiều kinh điển Phật đến độ tinh thông. Những kinh điển thuộc hệ tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Phương Quảng Viên Giác, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Duy Ma Cật, Kinh Bát Nhã, Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn… Sư vận dụng một cách vô cùng thông minh, tài tình và "lợi hại" trong việc "công phá" tà kiến ngoại lai, hiển dương chánh pháp Đại thừa, mở đường chỉ lối cho những ai chủng tánh Đại thừa muốn đi con đường "đại ngộ".

Bỉ nhân tôi, là một hậu học vô lậu quả văn, hữu duyên được nghiền ngẫm tác phẩm CHỨNG ĐẠO CA. Khi đọc tôi cảm nghe như thân tâm bay bổng ra khỏi hết mọi vướng mắc ở cõi đời, mà từ lâu mình lầm lạc, tự trói thân để chịu cực nhọc, tự quản thúc tâm để ưu tư, sợ hãi triền miên. Tâm đắc sâu đậm, sung sướng tràn dâng, tôi phấn đấu vượt trở ngại: "mặt mờ". Thị lực yếu, tôi vẫn quyết chí dịch tác phẩm CHỨNG ĐẠO CA từ Hán văn ra Việt văn bằng thể văn có âm điệu và tiết tấu để đọc cho dễ nhớ. Rồi sau đó, viết phần TRỰC CHỈ để bình thêm…

CHỨNG ĐẠO CA là một tác phẩm văn học của Phật giáo Trung Hoa và cả Phật giáo Việt Nam nữa.

CHỨNG ĐẠO CA là một giáo án, tôi soạn để giảng cho Tăng Ni sinh các trường, lớp Cao Đẳng Nội Minh.

CHỨNG ĐẠO CA là tiếng sấm long trời để đánh thức những ai mệnh danh là đệ tử Phật mà mãi li bì, ngủ say sưa trong mộng mị mê tín, hoang đường.

CHỨNG ĐẠO CA là ngọn đuốc thiêng bất diệt dành cho những chủng tánh Đại thừa tiến bước trên lộ trình đại ngộ.

Viết tại THAO HỐI AM.        

Ngày Rằm tháng 7 năm Đinh Sửu

(1997 – 2541)                 

Dịch giả                      

   Cẩn bút                      

------

|  Mục lục  | Thi ca 1 |

---o0o---

| Thư Mục Tác Giả |

---o0o---
Vi tính : Hoa Giác - Quảng Thức

Trình bày:  Nhị Tường

Cập nhật : 11-05-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Triết Học

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544