Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 
 

DANH MỤC

TỰ VIỆN, TỊNH XÁ,TỊNH THẤT, NIỆM PHẬT ĐƯỜNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PL 2546 – 2002

 

QUẬN BÌNH THẠNH

Quận Bình Thạnh, Trước 1975 là xã Bình Hòa, Quận Gò Vấp, thuộc tỉnh Gia Định cũ, có diện tích rộng và dân số đứng thứ hai trong số các quận nội thành. Quận Bình Thạnh có 20 Phường, diện tích 20,5 Km2, dân số 417.739 người.

Bình Thạnh có 62 Chùa, 6 Tịnh Xá, 12 TịnhThất, với 723 Tăng Ni thường trú-tạm trú và khoảng trên 120.000 Tín đồ Phật tử. Những Chùa tiêu biểu thuộc dạng cổ, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh: Tập Phước, Văn Thánh, Hòa Khánh, Vạn Đức, Bửu Liên, Dược Sư, Long Vân và Phước Viên. Chùa Ân Phước (Chùa Hoa), Pháp Quang (Nam Tông), Tịnh Xá Trung Tâm (Nguyên là trụ sở và là nơi tổ chức ACKH liên tục 18 năm qua của Chư Tăng hệ Phái Khất Sĩ), Chùa Phổ Đà (Văn Phòng BĐDPH quận), đồng thời là nơi tổ chức ACKH tập trung liên tục nhiều năm cho Chư Ni Trong quận. Quận Bình Thạnh có Tuệ Tĩnh Đường Tịnh Xá Trung Tâm, phòng thuốc Nam Hưng Gia Tự, trường tình thương 19-5 Châu Lâm Ni Tự, 4 đơn vị gía đình Phật tử và 7 dạo tràng tu Bát quan trai. Quận có phòng phát hành Kinh Sách đặt tại chùa Dược Sư, Phước Viên, tịnh Xá Trung Tâm và Pháp Vân.

Ban Đại Diện Phật Giáo quận Bình Thạnh nhiệm kỳ I được thành lập năm 1981. Nhiệm kỳ V (1997-2002) hiện nay gồm 12 thành viên với nhân sự: ĐĐ Thích Minh Giác, Chánh đại diện; NS Thích nữ Như Ngọc, Phó đại diện; TT Thích Thiện Bình, Thư ký; 4 vị phụ trách chuyên nghành và 5 vị phụ trách đại diện liên phường cho 20 phường. 

(Tư Liệu Thống Kê Năm 1997)

 

 

 

 

Phường 1

 

CHÚC THỌ

Địa chỉ: 112/22E/15 Đinh Tiên Hoàng

Năm thành lập: 1952

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử

Hệ phái: BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Như Huệ

 

Tịnh Xá ĐẠI GIÁC

Địa chỉ: 26/22 Đinh Tiên Hoàng - ĐT: 8.030455

Năm thành lập: 1970

Người sáng lập: NS Thích nữ Như Đăng

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1997

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Nhật Minh, TT Thích Thiện Hương

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Tâm Chơn

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 11-12 ÂL giỗ TT Thích Thiện Hương

 

Tịnh Thất GIÁC TỈNH

Địa chỉ: 329/12A Bùi Hữu Nghĩa

Năm thành lập: 1978

Người sáng lập: NS Thích nữ Như Thức

Hệ phái: BẮC TÔNG

Đặc điểm: Cải gia vi tự

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Thúc

 

 

 

Phường 2

 

Tịnh Thất HUỲNH MAI

Địa chỉ: 146/115 Vũ Tùng - ĐT: 8.412091

Năm thành lập: 1963

Người sáng lập: HT Thích Từ Thông

Hệ phái: BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay: HT Thích Từ Thông – Hiệu Trưởng Trường Cao-Trung Phật học TP Hồ Chí Minh

 

LINH QUANG

Địa chỉ: 280/93 Bùi Hữu Nghĩa

Năm thành lập: 1948

Người sáng lập: HT Thích Huệ Nhựt

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1969

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Huệ Nhựt

Trụ trì hiện nay: HT Thích Phổ Thượng

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 10-12 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

Phường 3

 

BẢO VÂN

Địa chỉ: 33/37 Vạn Kiếp - ĐT: 8.414511

Năm thành lập: 1973

Người sáng lập: SC Thích nữ Huệ An

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm thành lập: 1992

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Huệ An, NS Thích nữ Như Ngọc, SC Thích nữ Diệu Nguyên

Quản tự: SC Thích nữ Như Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 17-3 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

Thiền Viện CHƠN ĐỨC

Địa chỉ: 4 Nguyễn Duy - ĐT: 8.030791

Năm thành lập: 1930

Người sáng lập: HT Thích Từ Quang

Hệ phái: BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Từ Quang, HT Thích Chánh Tịnh (1932-1997)

Quản tự: SC Thích nữ Huệ Hạnh

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 27-2 ÂL giỗ HT Thích Từ Quang, 2-3 ÂL giỗ HT Thích Chánh Tịnh

 

Tịnh Thất HOA ĐÀM

Địa chỉ: 18/22 Nguyễn Duy - ĐT: 5.104612

Năm thành lập: 1972

Người sáng lập: SC Thích nữ Huệ An

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1978, 1993, 1997

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Diệu Chỉ

 

PHỔ HIỀN

Địa chỉ: 87/44/7 Đinh Tiên Hoàng - ĐT: 8.434726

Năm thành lập: 1955

Người sáng lập: HT Thích Thới An

Hệ phái: BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thới An

Trụ trì hiện nay: NT Thích nữ Tịnh Danh

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 28-4 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

THIÊN HƯNG

Địa chỉ: 71 Vạn Kiếp - ĐT: 8.415420

Năm thành lập: 1952

Người sáng lập: HT Thích Pháp Âm

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1968, 1972, 1997

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Pháp Âm (1952-1982)

Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Phước

Tri Sự: ĐĐ Thích Thiện An

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 24-1 ÂL giỗ HT Thích Pháp Âm

 

THIỀN TỊNH

Địa chỉ:  87/410 Đinh Tiên Hoàng - ĐT:  5.107982

Năm thành lập: 1966

Người sáng lập: TT Thích Giác Hạnh

Hệ phái: KHẤT SĨ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Giác Hạnh

Quản tự: SC Thích nữ Diệu Hoa

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 18-12 ÂL giỗ TT Thích Giác Hạnh

 

Phường 5

 

CHƯỞNG ĐỨC

Địa chỉ: 103 Nguyễn Thượng Hiền - ĐT: 8.050282

Năm thành lập: 1948

Người sáng lập: HT Thích Thiện Hưng

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1970

Đặc điểm: Cải gia vi tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Hưng

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Diệu Trang

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 17-7 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hưng

 

GIÁC THỌ

Địa chỉ: 449/78 Lê Quang Định

Năm thành lập: 1952

Người sáng lập: HT Thích Hồng Trung (Thiện Tín)

Hệ phái: BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Hồng Trung-Thiện Tín (1952-1996)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Nhật Huệ

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 16-12 ÂL giỗ HT Thích Hồng Trung

 

 

Tu Viện HOA NGHIÊM

Địa chỉ: 75 Nguyễn Thượng Hiền - ĐT: 5.150203

Năm thành lập: 1955

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1995

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Huệ Mai

 

Tịnh Thất HƯƠNG THIỀN

Địa chỉ: 357/3 Lê Quang Định - ĐT: 5.150701

Năm thành lập: 1990

Người sáng lập: NS Thích nữ Huệ Thành và NS Thích nữ Phước Hương

Hệ phái: BẮC TÔNG

Đặc điểm: Gốc là miếu Ngũ Hành, xây dựng vào thế kỷ XIX

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Huệ Thành

 

Tịnh Thất LINH QUANG

Địa chỉ: 12C Nguyễn Trung Trực - ĐT: 8.413149

Năm thành lập: 1982

Người sáng lập: SC Thích nữ Như Châu

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1998

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Như Châu

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 19-1 ÂL giỗ Thân Phụ SC Trụ Trì, 8-7 ÂL giỗ HT Thích Mật Nguyện

 

LINH SƠN

Địa chỉ: 79/1 Nguyễn Thượng Hiền

Năm thành lập: 1940

Người sáng lập: Bà Phạm Thị Sửu

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1968

Quản tự: Ban Quản tự

 

Tịnh Xá NGỌC CHƠN

Địa chỉ: 68/624 Nguyễn Thượng Hiền - ĐT: 5.150997

Năm thành lập: 1943

Người sáng lập: SB Thích nữ Diệu Nhẫn

Hệ phái: KHẤT SĨ

Năm trùng tu: 1990

Đặc điểm: Tịnh Xá Linh Chơn (Cũ)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Tuyền Liên

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Vĩnh Liên

 

Tịnh Xá TRUNG TÂM

Địa chỉ: 7 Nguyễn Trung Trực - ĐT: 8.943144 – 8.941552 – 8.411077

Năm thành lập: 1965

Người sáng lập: HT Thích Giác Nhiên, Tổng Trị Sự Trưởng GHTGKSVN

Hệ phái: KHẤT SĨ

Năm trùng tu: 1980

Đặc điểm: Danh Lam – kiến trúc theo kiểu truyền thống đặc thù của Hệ phái: tịnh xá hình Bát giác, trước sân có bảo tháp Ngọc Phật 9 tầng cao 37m (bên phải), Bảo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 13m (bên trái); là trung tâm hoằng pháp và giáo dục của Hệ phái. Có Tuệ Tĩnh Đường II TP.HCM nơi khám bệnh miễn phí cho dân nghèo – Có phòng phát hành kinh sách.

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Giác Nhiên, TT Thích Giác Phúc (1965-1975)

Trụ trì hiện nay: TT Thích Giác Toàn

Các ngày lễ lớn trong năm: 1/2 ÂL lễ tưởng niệm tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, Rằm tháng 4 ÂL đại lễ Phật Đản, kỷ niệm ngày Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đản sanh, Ngày 14 và Rằm tháng 7 ÂL đại lễ Tự Tứ Tăng, Vu Lan Bồn và lễ dâng Y mùa Báo hiếu, Từ 16/4 ÂL đến Rằm tháng 7 ÂL là mùa ACKH của đại Chúng Khất Sĩ, Mỗi tháng có 4 ngày cúng hội thường lệ; mùng 8, rằm, 23 và 30 ÂL. Bốn ngày Chủ Nhật có đạo tràng tu Bát quan trai và giảng pháp cho Phật tử

 

Phường 6

 

BẢO QUANG

Địa chỉ: 45/140 Nguyễn Văn Đậu - ĐT: 8.410750

Năm thành lập: 1963

Người sáng lập: TT Thích Thiện Hiền

Hệ phái: BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Hiền

 

HẢI QUANG

Địa chỉ: 47 Nguyễn Văn Đậu - ĐT: 8.417189

Năm thành lập: 1964

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử

Hệ phái: BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Huệ

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Huệ

 

LIÊN TRÌ NI TỰ

Địa chỉ: 153/14 Nguyễn Thượng Hiền - ĐT: 8.434966

Năm thành lập: 1920

Người sáng lập: Phật tử Lê Văn Sĩ

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1956, 1983, 1996

Đặc điểm: Đầu tiên, tên Chùa là Pháp Hoa. Năm 1956, HT Thích Giác Quan đôi tên là Chùa Liên Trì

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Giác Quang, NS Thích nữ Diệu Thông, Thầy Sáu, Thầy Bảy

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Diệu Tâm

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 23-10 ÂL giỗ hiệp kỹ, 18-12 ÂL tất niên Chùa

 

LINH CHÂU

Địa chỉ: 55 Nguyễn Văn Đậu

Năm thành lập: 1969

Người sáng lập: HT Thích Giác Điền

Hệ phái: BẮC TÔNG

Quản tự: Ban Quản tự

 

Phường 7

 

GIÁC HOA

Địa chỉ: 15/7 Nơ Trang Long - ĐT: 8.430927

Năm thành lập: 1920

Người sáng lập: HT Thích Hồng Hảo

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1993

Đặc điểm: kiến trúc theo dạng cổ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Hồng Hảo, HT Thích Quảng Thạc (1920-1973)

Trụ trì hiện nay: TT Thích Viên Định

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 18-10 ÂL giỗ Tổ Nguyên Thiều

 

GIÁC HUỆ

Địa chỉ: 80/97 Hoàng Hoa Thám - ĐT: 8.030712

Năm thành lập: 1952

Người sáng lập: HT Thích Hồng Đạo

Hệ phái: BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Hồng Đạo

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Thiện Đức

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 8-1 ÂL lễ Cầu An, 13-5 ÂL giỗ Tổ

 

Phường 11

 

DIỆU ĐỨC

Địa chỉ: 484/9 Lê Quang Định - ĐT: 8.050943

Năm thành lập: 1968

Người sáng lập: NS Thích nữ Như Trí

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1973, 1983

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Như Trí (1972-1978)

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Diệu

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 16-5 ÂL giỗ NS Thích nữ Như Trí

 

DƯỢC SƯ

Địa chỉ: 464 Lê Quang Định - ĐT: 5.150648

Năm thành lập: 1931

Người sáng lập: HT Thích Chánh Tạo và Hội Phụ Nữ Phật tử

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1950, 1994

Đặc điểm: Danh lam – Ni trường đào tạo Ni giới Bắc Tông – Có phòng phát hành Kinh Sách

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SB Thích nữ Đàm Soạn, SB Thích nữ Đàm Minh, SB Thích nữ Như Hoa, SB Thích nữ Như Huệ, SB Thích nữ Như Chí, SB Thích nữ Như Nhàn, SB Thích nữ Bửu Thanh, SB Thích nữ Như Thuần

Trụ trì hiện nay: NT Thích nữ Như Hòa (Viên tịch)

Quản tự: NS Thích nữ Như Đức

Các ngày lễ lớn trong năm: Các ngày kỵ giỗ trong năm: 18-3 ÂL giỗ TT Thích Minh Phát, 21-12 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hoa, 16-4 ÂL đến 16-7 ÂL: thời điểm ACKH của Ni Chúng Chùa Dược Sư

 

GIÁC QUANG

Địa chỉ: 334 Phan Văn Trị - ĐT: 5.162796

Năm thành lập: 1930

Người sáng lập: Ông bà Nguyễn Văn Giác

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1953

Đặc điểm: Di tích lịch sử - (Năm 1945, Chùa bị Giặc Pháp đốt)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Bửu Đăng (1930-1945)

Trụ trì hiện nay: HT Thích Huệ Hiển

 

HÒA KHÁNH

Địa chỉ: 215 Phan Văn Trị - ĐT: 8.431699

Năm thành lập: 1867

Người sáng lập: Nhóm Phật tử Gia Định

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1982, 1995

Đặc điểm: Chùa của Hội Phật học Nam Việt – Có Ban Hộ niệm gồm 500 Phật tử, đạo tràng Bát quan trai

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Minh Giác

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Tấn Đạt

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 14-10 ÂL giỗ HT Thích Từ Hạnh

 

HƯNG GIA TỰ (Tịnh Độ)

Địa chỉ: 336 Lê Quang Định - ĐT: 8.414357

Năm thành lập: 1956

Người sáng lập: Hội Cư sĩ Gia Định

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1962

Đặc điểm: Có Phòng thuốc Nam từ thiện miễn phí

Quản tự tiền nhiệm:  Cư sĩ Sơn Kim

Quản tự: Ban Tịnh Độ Cư sĩ quản lý

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 23-8 ÂL giỗ Đức Tôn Sư Minh Trí, Giáo chủ Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam; 19-9 ÂL giỗ Cư sĩ Huỳnh Văn Dơn, Chánh Hội trưởng Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam; 14-10 ÂL giỗ Cư sĩ Sơn Kim, Chánh hội trưởng Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam

 

Tịnh Thất LIÊN HOA

Địa chỉ: 466 Lê Quang Định - ĐT: 5.152053

Năm thành lập: 1957

Người sáng lập: SC Thích nữ Diệu Huấn

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1981, 1992, 1997

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Diệu Huấn (1957-1965)

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Viên Lương

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 20-8 ÂL giỗ NT Thích nữ Đàm Uyển, 11-11 ÂL lễ tưởng niệm Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Đức Niệm, 19-11 ÂL giỗ SC Thích nữ Diệu Huấn

 

LIÊN ỨNG

Địa chỉ: 237/75 Nguyễn Văn Đậu - ĐT: 8.411549

Năm thành lập: 1974

Người sáng lập: Hội Liên Ứng

Hệ phái: BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Như Tại

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 12-11 ÂL giỗ Tổ

 

Tịnh Thất PHÁP HOA

Địa chỉ: 237/11/33 Nguyễn Văn Đậu - ĐT: 8.434812

Năm thành lập: 1975

Người sáng lập: TT Thích Hoằng Đức

Hệ phái: BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay: TT Thích Hoằng Đức

 

Thiền Viện PHÁP HOA

Địa chỉ: 29 Tăng Bạt Hổ

Năm thành lập: 1958

Người sáng lập: TT Thích Thanh Vân

Hệ phái: BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay: TT Thích Thanh Vân

 

PHÁP VÂN

Địa chỉ: 244 Nguyễn Văn Đậu - ĐT: 8.417117

Năm thành lập: 1964

Người sáng lập: HT Thích Huyền Thâm

Hệ phái: BẮC TÔNG

Đặc điểm: Có phòng phát hành Kinh Sách

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Huyền Thâm (1964-1974)

Trụ trì hiện nay: TT Thích Trí Khả

Các ngày lễ lớn trong năm: 15-4 ÂL đến 16-7 ÂL: Mùa ACKH của đại chúng Chùa Pháp Vân; 17-11 ÂL vía Di Đà; Hàng Tháng vào mùng 1 và rằm có tổ chức thọ Bát quan trai

 

PHỔ ĐÀ

Địa chỉ: 26/1 Trần Quý Cáp - ĐT: 8.432419

Năm thành lập: 1965

Người sáng lập: HT Thích Từ Hạnh

Hệ phái: BẮC TÔNG

Đặc điểm: Văn Phòng BĐDPG quận Bình Thạnh – Điểm ACKH tập trung dành cho Chư Ni trong quận.

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Từ Hạnh

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Ngọc

 

Sắc Tứ TẬP PHƯỚC

Địa chỉ: 233 Phan Văn Trị - ĐT: 8.411735

Năm thành lập: 1801

Người sáng lập: Tổ Chánh Đắc-Tòan Tánh, đời thứ 37, dòng Chúc Thánh

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1969

Đặc điểm: Chùa cổ - Chùa được Vua Gia Long Sắc tứ năm 1802 – Chùa còn có tên Vĩnh Tường Tự, Pháp Vũ Tự

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Tổ Chánh Đắc, HT Phước Thường-Chương Tâm, HT Phước Thành-Ấn Hiệp, HT Thích Hoằng Trí, HT Thích Hoằng Giáo

Quản tự: Ban Quản tự

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-5 ÂL và 25-10 ÂL giổ Tổ

 

TỪ THUYỀN

Địa chỉ: 490 Lê Quang Định - ĐT: 8.941119

Năm thành lập: 1956

Người sáng lập: NT Thích nữ Tịnh Từ, NT Thích nữ Tịnh Thiền

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1969

Đặc điểm: Từ năm 1970-1975 có lớp Giáo Lý Sơ đẳng Phật Giáo cho 30 Ni Sinh

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NT Thích nữ Tịnh Từ, NT Thích nữ Tịnh Thiền

Viện Chủ: NT Thích nữ Tịnh Thiền

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Từ Hạnh

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 22-2 ÂL giỗ HT Thích Thiện Đạo, 16-4 ÂL đến 16-7 ÂL ACKH; Tháng 7 ÂL lễ Dâng Y

 

VẠN ĐỨC

Địa chỉ: 446/16 Lê Quang Định - ĐT: 8.890074

Năm thành lập: 1952

Người sáng lập: HT Thích Chánh Hòa

Hệ phái: BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Chánh Hòa, TT Thích Thiện Pháp. TT Thích Huệ Tấn

Quản tự: ĐĐ Thích Trí Chánh

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 22-1 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

Phường 12

 

ĐẠI HẠNH

Địa chỉ: 107/4 Ngô Đức Kế - ĐT: 8.888536

Năm thành lập: 1942

Người sáng lập: HT Thích Văn Trường

Hệ phái: BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Văn Tường

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Lượng

 

LONG PHƯỚC

Địa chỉ: 44/1 Phan Văn Trị - ĐT:5.162909

Năm thành lập: 1951

Người sáng lập: SC Thích nữ Diệu Nhiên

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1963

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ Diệu Nhiên, ĐĐ Thích Thiện Nhã

Quản tự: SC Thích nữ Huệ Dâng

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 26-1 ÂL giỗ SC Thích nữ Diệu Chơn, 19-6 ÂL giỗ SC Thích nữ Diệu Nhiên

 

Tịnh Thất NHẬT QUANG

Địa chỉ: 169/9 Chu Văn An - ĐT: 8.430272

Năm thành lập: 1992

Người sáng lập: TT Thích Tịnh Giác

Hệ phái: BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay: TT Thích Tịnh Giác

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-8 ÂL giỗ Thầy Tổ

 

Tịnh Xá NGỌC DUYÊN

Địa chỉ: 448 Bùi Đình Túy - ĐT: 8.417673

Năm thành lập: 1965

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử

Hệ phái: KHẤT SĨ

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Đàn Liên

 

Tịnh Xá NGỌC ĐĂNG

Địa chỉ: 558 Bùi Đình Túy - ĐT: 5.101432

Năm thành lập: 1965

Người sáng lập: Trưởng Lão Thích Giác Tịnh

Hệ phái: KHẤT SĨ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Giác Nghiệm, Trưởng Lão Thích Giác Tánh

Trụ trì hiện nay: TT Thích Giác Diệu

Các ngày lễ lớn, kỵ giỗ trong năm: 1-2 ÂL lễ tưởng niệm Tổ Sư Minh Đăng Quang vắng bóng, 22-11 ÂL giỗ Trưởng Lão Thích Giác Tánh

 

PHẬT BỬU

Địa chỉ: 37/6 Ngô Đức Kế

Năm thành lập: 1942

Người sáng lập: Thiền Tịnh Đạo Tràng

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1973

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: NS Thích nữ Như Hưu, NS Thích nữ Như Trừng

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Huệ Tri

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 11-5 ÂL giỗ NS Thích nữ Như Trừng, 18-10 ÂL giỗ NS Thích nữ Như Hưu

 

Ni Tự QUAN ÂM

Địa chỉ: 230/4/3 Phan Văn Trị

Năm thành lập: 1890

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1980, 1991

Đặc điểm: Cải gia vi tự

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Nguyệt

 

TẬP THÀNH

Địa chỉ: 133 Ngô Đức Kế - ĐT: 8.410721

Năm thành lập: 1925

Người sáng lập: Cư sĩ Nguyễn Văn Biện

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1969

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Chơn Giác, TT Thích Bát Nhã, ĐĐ Thích Nguyên Lai, TT Thích Như Hải, ĐĐ Thích Nguyễn Như

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Nguyên Như

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 29-7 ÂL giỗ Tổ Khai sơn

 

VIÊN QUANG

Địa chỉ: 140/22 Phan Văn Trị - ĐT: 8.060313

Năm thành lập: 1935

Người sáng lập: TT Thích Minh Tấn

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1952, 1980, 1991

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Minh Tấn, HT Thích Minh Mẫn, TT Thích Minh Quý

Trụ trì hiện nay: HT Thích Giải Kinh

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 28-6 ÂL lễ hiệp kỵ Chư Tổ

 

Phường 13

 

ÂN PHƯỚC

Địa chỉ: 477/42 Nơ Trang Long - ĐT: 8.432979

Năm thành lập: 1970

Người sáng lập: HT Thích Vĩnh Khương

Hệ phái: HOA TÔNG

Năm trùng tu: 1995

Đặc điểm: Xây dựng theo kiểu Kiến trúc Trung Hoa

Trụ trì hiện nay: HT Thích Vĩnh Khương

 

Tịnh Thất ÂN BÌNH

Địa chỉ: 327 Nơ Trang Long

Năm thành lập: 1997

Người sáng lập: SC Thích nữ Diệu Nhi

Hệ phái: HOA TÔNG

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ Diệu Nhi

 

BÁT NHÃ

Địa chỉ: 327/11 Nơ Trang Long - ĐT: 8.433780

Năm thành lập: 1990

Người sáng lập: TT Thích Đạt Đạo

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1992, 1996

Trụ trì hiện nay: TT Thích Đạt Đạo

Các ngày lễ lớn trong năm: Các ngày kỵ giỗ trong năm: Mùng 1, 2, 3 Tết Nguyễn đán – Rằm Tháng Giêng, Tháng 4 và tháng 7 ÂL: Lễ hội Chiêm ngưỡng Ngọc Xá Lợi của Đức Phật và các vị A La Hán – Thứ 3 hàng tuần và 16 ÂL hàng tháng tổ chức đạo tràng tụng Kinh Pháp Hoa và thuyết giảng giáo lý; 2-3 ÂL giỗ HT Thích Trí Thủ

 

DIỆU PHÁP

Địa chỉ: 188 Nơ Trang Long - ĐT: 8.415267

Năm thành lập: 1964

Người sáng lập: TT Thích Tâm Khai

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1972

Đặc điểm: Trước năm 1975 là cơ sở Thành Đoàn

Trụ trì hiện nay: TT Thích Tâm Khai

Các ngày lễ lớn trong năm: 19-2 ÂL ngày vía Quan Âm và họp mặt truyền thống của phong trào đấu tranh Thành Đoàn

 

PHÁP QUANG

Địa chỉ: 414/17 Nơ Trang Long - ĐT: 8.432913

Năm thành lập: 1957

Người sáng lập: HT Thích Thiện Luật

Hệ phái: NAM TÔNG

Đặc điểm: Danh lam – Xây dựng theo kiểu truyền thống Phật Giáo Nguyên Thuỷ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Thiện Luật, HT Thích Hộ Giác, HT Thích Pháp Trí, TT Thích Nhứt Quán (1957-1985)

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Minh Giác

Các ngày lễ lớn trong năm: Các ngày kỵ giỗ trong năm: 9-7 ÂL giỗ HT Thích Thiện Luật – Ngày lễ lớn trong năm được tổ chức theo truyền thống Phật Giáo Nam Tông

 

PHƯỚC THÀNH

Địa chỉ: 2/3 Nơ Trang Long - ĐT: 8.431859

Năm thành lập: 1947

Người sáng lập: Phật tử Nguyễn Văn Chính

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1993

Đặc điểm: Trước 1947 là Miếu Tiên Sư – Di tích lịch sử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Huệ Khánh (1947-1986)

Quản tự: TT Thích Tịnh Niệm

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 25-1 ÂL giỗ TT Thích Huệ Khánh

 

Phường 14

 

CHÁNH GIÁC

Địa chỉ: 100/83 Lê Quang Định - ĐT: 8.411899

Năm thành lập: 1956

Người sáng lập: HT Thích Hành Trụ

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1965, 1972, 1991, 1996

Đặc điểm: Từ năm 1956 đến năm 1968, nơi đây là, một trong những học viện đào tạo Tăng tài và cơ sở từ thiện xã hội (Phòng thuốc, lớp mẫu giáo)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Hành Trụ

Trụ trì hiện nay: NT Thích nữ Tịnh Chánh

 

Tịnh Thất PHƯỚC BỬU

Địa chỉ: 100/56 Lê Quang Định - ĐT: 8.432662

Năm thành lập: 1945

Người sáng lập: Cư sĩ Nguyễn Văn Thảnh

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1993

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Tâm Đăng

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 13-12 ÂL giỗ Chư vị sáng lập Chùa

 

Phường 15

 

PHÁP VƯƠNG

Địa chỉ: 3/9 Điện Biên Phủ - ĐT: 8.980936

Năm thành lập: 1968

Người sáng lập: HT Thích Hồng Hưởng

Hệ phái: BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay: HT Thích Hồng Hưởng (Huyền Linh)

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 14-3 giỗ Thầy Tổ

 

PHƯỚC THÀNH

Địa chỉ: 42/9A Điện Biên Phủ - ĐT: 8.980788

Năm thành lập: 1969

Người sáng lập: HT Thích Minh Mẫn

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1990

Viện Chủ: HT Thích Minh Mẫn

Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Pháp

 

Phường 17

 

BẢO TỊNH

Địa chỉ: 184/7 Điện Biên Phủ - ĐT: 5.106203

Năm thành lập: 1947

Người sáng lập: TT Thích Thiện Nguyên

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1992

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Nguyện

Trụ trì hiện nay: TT Thích Thanh Thế

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 28-11 ÂL giỗ HT Thích  Trí Hữu

 

Phường 21

 

CHÂU LÂM NI TỰ

Địa chỉ: 39/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh - ĐT: 8.404298

Năm thành lập: 1957

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1969, 1972, 1976, 1990

Đặc điểm: Có lớp học tình thương dạy từ lớp 1 đến lớp 5, thành lập năm 1989

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: ĐĐ Thích Minh Nguyệt, ĐĐ Thích Đức Nhẫn, ĐĐ Thích Thích Phước An, NT Thích nữ Như Hoa (1957-1968)

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Như Dung

Các ngày lễ lớn trong năm: 10-5: Ngày thành lập lớp học tình thương; 19-5: lễ khai giảng lớp học tình thương

 

PHƯỚC VIÊN

Địa chỉ: 318 Xô Viết Nghễ Tĩnh - ĐT: 8.990727

Năm thành lập: 1928

Người sáng lập: Phật tử Trần Văn Lợi (Pháp Danh Chơn Lợi)

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1967, 1986, 1988, 1994, 1996

Đặc điểm: Hàng tuần, Chùa có tổ chức buổi thuyết giảng cho Phật tử thọ Bát quan trai – Có phòng phát hành Kinh Sách

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Thiện Phận, ĐĐ Thích Giác Định, TT Thích Thiện Thắng, SC Thích nữ Diệu Khương, ĐĐ Thích Minh Phước, TT Thích Thiện Bình (1928-1983)

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Từ Nhẫn

 

Phường 22

 

VĂN THÁNH

Địa chỉ: 115/9 Ngô Tất Tố - ĐT: 8.400590

Năm thành lập: 1906

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử địa phương

Hệ phái: BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích  Nhựt Liên

Quản tự: Ban Quản tự

 

Phường 24

 

BÁT NHÃ (Ni)

Địa chỉ: 84/16 Bùi Đình Túy - ĐT: 8.411035

Năm thành lập: 1991

Người sáng lập: SC Thích  nữ Như Cương

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 2002

Đặc điểm: Có đạo tràng Bát quan trai trên 60 Phật tử

Trụ trì hiện nay: SC Thích  nữ Như Cương

 

BỒ ĐỀ

Địa chỉ: 250 Bạch Đằng - ĐT: 8.993706

Năm thành lập: 1955

Người sáng lập: HT Thích Quang Hào

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1990, 1996

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích  Quang Hào, HT Thích Thanh Tuất

Quản tự: TT Thích Tâm Khai

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 2-2 ÂL giỗ Tổ

 

LONG VÂN

Địa chỉ: 111 Bạch Đằng

Năm thành lập: 1933

Người sáng lập: Thiền Sư Giai Minh (Nguyễn Văn Muôn)

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1952

Đặc điểm: Di tích lịch sử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Thiền Sư Giai Minh, HT Thích Minh Thành (Phó Tăng Thống Giáo Hội Lục Hòa Tăng)

Trụ trì hiện nay: HT Thích Minh Nhuận, Thành Viên HĐCM GHPGVN

 

Tịnh Xá NGỌC CHÁNH

Địa chỉ: 82/28/4 Bùi Đình Túy - ĐT: 5.101106

Năm thành lập: 1953

Người sáng lập: Tổ Sư Minh Đăng Quang

Hệ phái: KHẤT SĨ

Năm trùng tu: 1988

Đặc điểm: Tịnh Xá Khất Sĩ đầu tiên tại Sài Gòn-Gia Định

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Giác Tường, TT Thích Giác Thành, TT Thích Giác Thảo, TT Thích Giác Nhường, ĐĐ Thích Giác Giáo, ĐĐ Thích Giác Hảo

Trụ trì hiện nay: HT Thích Giác Trang

 

Tịnh Thất PHƯỚC QUANG

Địa chỉ: 118/81 Bạch Đằng - ĐT: 8.999780

Năm thành lập: 1980

Người sáng lập: NT Thích nữ Như Quang

Hệ phái: BẮC TÔNG

Đặc điểm: Cải gia vi tự

Trụ trì hiện nay: NT Thích nữ Như Quang

 

Tịnh Thất VẠN HẠNH

Địa chỉ: 42/11 Huỳnh Đình Hai - ĐT: 8.415396

Năm thành lập: 1982

Người sáng lập: NS Thích nữ Hải Thành

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1998

Trụ trì hiện nay: NS Thích nữ Hải Thành

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 21-12 ÂL giỗ HT Thích Thiện Hoa

 

Phường 25

 

BẢO MINH

Địa chỉ: 618/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh - ĐT: 8.984367

Năm thành lập: 1960

Người sáng lập: HT Thích Quang Phổ

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1998

Đặc điểm: Thuộc Ni bộ Bắc Việt tại miền Nam (Tổ Đình Vĩnh Nghiêm)

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Quang Phổ, HT Thích Độ Lượng, HT Thích Tâm Giác, NT Thích nữ Đàm Tuyên, NS Thích nữ Đàm Hướng (1960-1998)

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ  Như Tín

 

BỬU LIÊN

Địa chỉ: 570 Xô Viết Nghệ Tĩnh - ĐT: 8.994659

Năm thành lập: 1958

Người sáng lập: HT Thích Chánh Quang

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1996

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: HT Thích Chánh Quang, HT Thích Thanh Đức

Đặc điểm: Có Phòng Phát Hành Kinh Sách

Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Bình

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 25-12 ÂL giỗ HT Thích Chánh Quang

 

MINH HÒA

Địa chỉ: 152/11A Điện Biên Phủ - ĐT: 8.990050

Năm thành lập: 1974

Người sáng lập: TT Thích Nhật Hoa

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1992

Trụ trì hiện nay: TT Thích Nhật Hoa

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 3-2 ÂL giỗ HT Thích Huệ Minh, 12-11 ÂL giỗ Tổ Minh Tịnh

 

PHƯỚC AN

Địa chỉ: 412 Xô Viết Nghệ Tĩnh - ĐT: 8.981528

Năm thành lập: 1954

Người sáng lập: HT Thích Bửu Nguyên

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1955

Viện Chủ: HT Thích Bửu Nguyên

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Trí Châu

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 2-12 ÂL giỗ Tổ

 

THIÊN SƠN

Địa chỉ: 147/3A Xô Viết Nghệ Tĩnh - ĐT: 8.981656

Năm thành lập: 1970

Người sáng lập: Thầy Tịnh Khẩu

Hệ phái: BẮC TÔNG

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: SC Thích nữ  Như Quý

Trụ trì hiện nay: ĐĐ Thích Tâm Tựu

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 22-3 ÂL giỗ SC Thích nữ  Như Ngọc

 

Phường 26

 

BẠCH VÂN

Địa chỉ: 77/5 bis Quốc Lộ 13 - ĐT: 8.998503

Năm thành lập: 1970

Người sáng lập: TT Thích Giác Tịnh

Hệ phái: BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay: TT Thích Giác Tịnh

 

HÒA HƯNG

Địa chỉ: 5 Xô Viết Nghệ Tĩnh - ĐT: 5.110858

Năm thành lập: 1972

Người sáng lập: SC Thích nữ  Diệu Quang

Hệ phái: BẮC TÔNG

Năm trùng tu: 1990

Đặc điểm: Chùa gốc là miếu Ngũ hành (1906)

Quản tự: Ban Quản tự

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 4-11 ÂL giỗ SC Thích nữ  Diệu Quang

 

HỒNG LIÊN

Địa chỉ: 36 Lô Biệt thự Chu Văn An - ĐT: 5.110913

Năm thành lập: 1962

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử

Hệ phái: BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay: TT Thích Thiện Ngộ

 

HƯƠNG THIỀN

Địa chỉ: 166/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Năm thành lập: 1970

Người sáng lập: Tín đồ Phật tử

Hệ phái: BẮC TÔNG

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ  Diệu Liên

 

THẬP PHƯƠNG

Địa chỉ: 521/162 Xô Viết Nghệ Tĩnh - ĐT: 8.040489

Năm thành lập: 1960

Người sáng lập: TT Thích Huệ Châu

Hệ phái: BẮC TÔNG

Đặc điểm: Có đạo tràng Pháp Hoa gồm 40 Phật tử

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: TT Thích Huệ Châu

Trụ trì hiện nay: TT Thích Viên Nhuận (Thông Nhuận)

Các ngày kỵ giỗ trong năm: 15-2 ÂL giỗ TT Thích Huệ Châu

 

Phường 28

 

LONG ĐỨC

Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh

Năm thành lập: Thế kỷ XIX

Người sáng lập: Dân làng

Hệ phái: BẮC TÔNG

Quản tự: Ban Quản tự

 

PHÁP LUÂN

Địa chỉ: 907 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Năm thành lập: 1973

Người sáng lập: Phật tử Diệu Minh

Hệ phái: BẮC TÔNG

Quản tự tiền nhiệm:  Phật tử Diệu Minh

Trụ trì hiện nay: SC Thích nữ  Nhật Hoàng 

 

 

---o0o---

 

Mục Lục | Q.1 | Q.2 | Q.3 | Q.4 | Q.5 | Q.6 | Q.7 | Q.8 | Q.9 | Q.10 | Q.11 | Q.12

 | Q.BÌNH THẠNH | Q.GÒ VẤP | Q.PHÚ NHUẬN | Q.TÂN BÌNH | Q.THỦ ĐỨC |  

 | Q.BÌNH CHÁNH | Q.CẦN GIỜ | Q.CỦ CHI. | Q.HÓC MÔN | Q.NHÀ BÈ |  

 

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật: 01-11-2006


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Mục lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544