Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Chùa Hòa Linh
Ấp An Thạnh, Xã Bình Khánh Tây
Huyện Mõ Cày, T. Bến Tre


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chùa Hòa Linh
tổ chức khám bệnh miễn phí cho dân nghèo

 

 

---o0o---
Nhiếp ảnh: Lê Hiếu - Diệu An

Trình bày: Trúc Giang - Trúc San

Cập nhật 1-7-2006


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544