Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

 

Chùa Quang Minh
Trụ Trì: Sư Cô Thích Nữ Huệ Bảo
Ấp Thạnh Trung
Xã Lộc Thạnh
Huyện Lộc Ninh
Tỉnh Bình Phước
Tel:0651. 547226


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sư Cô Thích Nữ Huệ Bảo Trụ Trì Chùa Quang Minh

 

_____

 

Chùa Tỉnh Bình Phước

---o0o---

Nhiếp ảnh: Diệu An

Cập nhật 4-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544