Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Các Ngôi Chùa ở Gia Lai

 

Chùa An Bình

Khóm 16,Thị trấn An Khê, Tỉnh Gia Lai

TT Thích Hoằng Khải

 

Chùa An Thạnh

Thôn 2,   Xã An Phú, Pleiku

ĐT: 861341

NS Thích Nữ Hạnh Thiện

 

Chùa Bồ Đề

An Xuân 3, Xã Tú An, An Khê

TT Thích Huyền Tân

 

Chùa Bửu Châu

Phường Thống Nhất, Pleiku

SC Thích Nữ Minh Nguyên

 

Chùa Bửu Hoa

Bình An, Xã Bầu Cạn, Chư Prong

Ban Hộ Tự

 

Chùa Bửu Minh

Xã Nghĩa Hưng, Chư Pah

ĐĐ Thích Giác Tâm

 

Chùa Bửu Minh

Thôn 7, Xã Biển Hồ

TX. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

 

Chùa Bửu Hải

Nguyễn An Ninh, Pleiku  

 

Chùa Bửu Long

Tổ 5, Hội Phú  Pleiku

ĐT: 826639

NSTh Nữ Minh Kiểu

 

Chùa Bửu Nghiêm

200 Duy Tân, P. Diên Hồng , Pleiku

Tỉnh Gia Lai

ĐT: 823463

TT Thích Từ Hương

 

Chùa Bửu Phước

22/2 Nguyễn Đình Chiểu,Pleiku

Sư Cô Nhật Tánh

 

Chùa Bửu Quang

Nguyễn Viết Xuân, Pleiku

ĐĐ Thích Đồng Lạc

 

Chùa Bửu Sơn

Thanh Bình, Xã Bình Giáo, Chư Prong

Ban Hộ Tự

 

Chùa Bửu Sơn

Đ.  Nguyễn Trãi, Yên Đỗ, Pleiku

ĐT: 822571

NS Th Nữ Hạnh Nguyện

 

Chùa Bửu Sơn

Thôn Phú Yên Xã H’ ra, Mang Yang

TK Thích Nhuận Thông

 

Chùa Bửu Tâm

Hà Lòng, Xã K’ Dang, Đắc Đoa

Đại Đức Thích Đồng Năng

 

Chùa Bửu Tân

Tân Lạc, Xã Bình Giáo, Chư Prong

Thích Nữ Minh Tu

 

Chùa Bửu Thắng

Quý Đức, Xã Ia Trôk,Ayunpa

Ban Hộ Tự

 

Chùa Bửu Thắng

Quốc Lộ 25, Xã Ia Rsol, Ayunpa

Ban Hộ Tự

 

Chùa Bửu Thắng

1A  Sư Vạn Hạnh, P. Hội Thương

TX. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

ĐT: 824695

HT Thích Giác Ngộ

 

Chùa Bửu Thọ

Thôn 5, Xã An Phú, Pleiku

SC Thích Nữ Hạnh Đức

 

Chùa Bửu Tịnh

Thôn Thắng Lợi, Xã Phú Cần,Krôngpa

ĐT: 853296

853565 Ban Hộ Tự

 

Chùa Bửu Tịnh

122 Hùng Vương, Ayunpa

ĐT: 852317

ĐĐ Thích Trí Yên

 

Niệm Phật đường Cửu Định

Cửu Định, Xã Cửu An, An Khê

Ban Hộ Tự

 

Chùa Đức Quang

Thôn 1 Xã Thăng Hưng, Chư Prong

Ban Hộ Tự

 

Chùa Hồng Đức

Thôn 3 Xã Thăng Hưng, Chư Prong

Thích Phổ Nguyện

 

Chùa Khánh Thiện

Thôn 4 Xã Thăng Hưng, Chư Prong

Ban Hộ Tự

 

Chùa Linh Hội

Tân Hội, Xã Tân An, An Khê

ĐĐ Thích Trí Đức

 

Chùa Linh Nhơn

Xã Nhơn Hoà, Chư Sê

ĐĐ Thích Quảng Quang

 

Chùa Linh Quang

Phú Quang, Xã Ia H’Rú,Chư Sê

ĐT: 850285

ĐĐ Thích Hồng Châu

 

Chùa Linh Sơn

Nam Yang, Đắc Đoa

ĐĐ Thích Đồng Giải

 

Chùa Long Tuyền

6A Sư Vạn Hạnh,Hội Thương, Pleiku

ĐT: 873765

SC Thích Nữ Thông Huệ

 

Chùa Minh Châu

Thị Trấn Kon Dơng, Mang Yang

ĐT: 839447

ĐĐ Thích Trí Thức 

 

Chùa Minh Lâm

9/20 Sư Vạn Hạnh, Pleiku

ĐT: 875265

SC.Thích Nữ Huệ Trí

 

Chùa Minh Ngọc

71  Nguyễn Viết Xuân, Pleiku

Ban Hộ Tự

 

Chùa Minh Quang

9/36  Sư Vạn Hạnh, Pleiku  

ĐĐ Thích Trí Thạnh

 

Chùa Minh Quang Cửu An

Xã Cửu An, Huyện An Khê.

ĐĐ Thích Thiện Thành

 

Chùa Minh Thành

14A NgViếtXuân,HộiPhú, Pleiku

ĐT: 872690

TT Thích Trí Định

 

Chùa Mỹ Thạch

Thôn Mỹ Thạch 3, Thị trấn Chư Sê, Chư Sê

ĐĐ Thích Quảng Phước

 

Chùa Nghĩa Bổn

Xã Ia Rbol, Ayunpa

Ban Hộ Tự

 

Chùa Ngọc Tịnh

Tân An, An Khê

SC.Th Nữ Diệu Liên

 

Chùa Ngọc Phú

60  Nguyễn Huệ, Ayunpa

SC Th. Nữ Kiệm Liên

 

Chùa Ngọc Trung

498 Quang Trung,  An Khê

ĐT: 832633

NS Thích Nữ Hiệp Liên

 

Chùa Ngọc Túc

Cư An, An Khê

ĐT: 833385

NS.Thích Nữ Cảnh Liên

 

Chùa Ngọc Bảo

Tổ 2. P. Hội Phú, Pleiku  

NS Thích Nữ Trân Liên

 

Chùa Ngọc Hội

Phường Trà Bá,  Pleiku  

ĐĐ Thích Giác Duyên

 

Chùa Ngọc Huệ

Tổ 13,Phường Trà Bá, Pleiku  

ĐĐ Thích Giác Bích

 

Chùa Ngọc Phúc

342 Phan Đình Phùng, P. Yên Ðỗ,

TX. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

ĐT: 823046

TT Thích Giác Thành

 

Tịnh Xá Ngọc Trung

Thôn An Lũy

Thị Trấn An Khê, Tỉnh Gia Lai

 

Chùa Nguyên Sơn

Thôn 2 Xã Thăng Hưng, Chư Prong

Ban Hộ Tự  

 

Chùa Phổ Minh

Đức Lập, Xã Ia Rtô, Ayunpa

Ban Hộ Tự

 

Chùa Phú Mỹ,

Chư Prong

Sư cô TN Minh Học

 

Chùa Phước Minh

286 Phan Đình Phùng, Pleiku

ĐT: 822513

ĐĐ Thích Quảng Châu

 

Chùa Phước Hoà

Tổ 9, P. Yên Thế, Pleiku

ĐT: 865437

ĐĐThích Trí Thanh

 

Chùa Phước Sơn

Xã Nghĩa Hoà, Chư Pah

Sư Cô

 

Chùa Quan Âm

Tổ  2, Phường  Trà Bá, Pleiku  

HT Thích Đổng Quang

 

Chùa Quan Âm

Thượng An,Xã Song An, An Khê

Ban Hộ Tự

 

Chùa Quang Minh

Tổ 14, P.Hội Thương, Pleiku

ĐT: 830451

TT Thích Thông Đạt

 

Chùa Quảng Phước

Xã Tân Bình, Đắc Đoa

ĐT: 831885

SC Thích Nữ Hạnh Như

 

Chùa Quy Sơn

Hiệp An, Xã  Cư An, An Khê

ĐT: 833336

TT Thích Viên Như

 

Chùa Tân An

Thôn An Xuyên

Thị Trấn An Khê, Tỉnh Gia Lai

 

Chùa Tân An

91 Lê Lợi, Thị Trấn An Khê,

ĐT: 832949

TT Thích Thiện Hải

 

Chùa Tân Hoà

922/6 Quang Trung, Thị trấn An Khê

ĐT: 833693

TT Thích An Nghị

 

Chùa Thanh Trung

Xã H’ Neng, Đắc Đoa

Đại Đức Thích Đồng Lý

 

Chùa Thiên Long

75 Lê Hồng Phong, Pleiku

ĐT: 821076

ĐĐ Thích Nguyên An

 

Chùa Thiền Sơn

Thôn 3, Xã An Phú, Pleiku

ĐT: 861272

ĐĐ Thích Thanh Liên

 

Chùa Thừa Ân

Tô13,Phường Yên Đỗ, Pleiku

ĐT: 830783

TT Thích Viên Quán

 

Chùa Viên Quang

Xã Song An, An Khê

ĐT: 833370

ĐĐ Thích Nhật Trung

 

Chùa Vĩnh Nghiêm

81  Lê  Lợi, Pleiku

ĐT: 876.791

Sư cô Thích Nữ Minh Hậu

 

 

---o0o---

Trình bày: Nhị Tường

Cập nhật 1-10-2006


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544