Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh
Đại Lễ Vu Lan PL 2551 (2007) tại

CHÙA THANH HẢI
Cam Ranh, Khánh Hòa

---o0o---

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(xem tiếp)

 

 

---o0o---

 

Các Ngôi Chùa ở Khánh Hòa

 

---o0o---

 

Ảnh: Tâm Nhẫn; trình bày: Vĩnh Thoại

Cập nhật 01-09-2007


Webmaster:quangduc@quangduc.com

 

 

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544