Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo & Xã Hội


...... ... .


 

ĐẠO PHẬT VỚI CON NGƯỜI

HT. Thích Tâm Châu
Tổ Đình Từ Quang, Canada, 1982
---o0o---

 

MỤC LỤC

_ Lời tựa

_ Lời đầu sách

PHẦN THỨ NHẤT

Khái niệm về con người

I.- Danh nghĩa con người :

_ Con người là một sinh vật

_ Con người thuộc về loài động vật

_ Con người là loài động vật cao hơn cả

II.- Sự cấu tạo con người :

_ Quan niệm về nhất thần

_ Quan niệm về tiến hóa

_ Quan niệm về nhân duyên sinh

III.- Đặc tính con người :

_ Tư tưởng linh lợi

_ Năng lực dồi dào

_ Hành động quả cảm

IV.- Giá trị con người :

_ Giá trị hơn muôn loài

_ Giá trị trong xã hội loài người

_ Giá trị trong sự tiến hóa

PHẦN THỨ HAI

Phương pháp làm người

I.- Rèn luyện thân tâm:

A.- Rèn luyện về tâm trí:

_ Biết định tâm

_ Biết nhẫn nhục

_ Biết học hỏi

_ Biết suy nghiệm

_ Biết lập nghiệp

_ Biết vụ thực, thường xuyên và trung đạo

_ Biết nhân quả

_ Biết tri túc

_ Biết sửa đổi

_ Biết trong sạch

_ Biết đạo từ bi bình đẳng

_ Biết trao dồi trí tuệ

_ Biết tinh tiến

B.- Rèn luyện về thân thể :

_ Cần biết vận động

_ Biết cách hô hấp

_ Cần biết cách ăn uống

_ Cần biết ngủ nghỉ điều hòa

_ Cần tắm giặt sạch sẽ

_ Cần được nơi ở

_ Nên suy nghĩ và làm việc điều độ

II.- Hiểu biết nghĩa vụ :

_ Nghĩa vụ cha mẹ đối với con cái

_ " " con cái đối với cha mẹ

_ " " người chồng đối với người vợ

_ " " người vợ đối với người chồng

_ " " thầy giáo đối với học trò

_ " " học trò đối với thầy giáo

_ " " anh em, họ hàng đối với nhau

_ " " bạn bè đối với nhau

_ " " chủ nhân và tôi tớ đối với nhau

_ " " công dân đối với quốc gia

_ " " con người đối với xã hội

_ " " con người đối với tín ngưỡng

III.- Cứu cánh giải thoát :

_ Hiểu biết lý vô thường

_ Hiểu biết lý vô ngã

_ Thực hành Giới, Định, Tuệ

A.- Thực hành Giới học

B.- Thực hành Định học

C.- Thực hành Tuệ học

D.- Thực chứng sự, lý giải thoát .

 

LỜI TỰA

... Nhìn sâu vào thảm trạng của nhân loại, nếu ai là người còn có chút lương tâm, tất nhiên không khỏi bùi ngùi, cảm động. Đã có sự cảm động, hẳn là phải được phát hiện ra bằng công việc làm " cho vui, cứu khổ ", tùy theo hoàn cảnh và năng lực của mình.

Kinh Hoa Nghiêm nói: " Dùng sức lực của trí tuệ, thuận theo tâm tính của chúng sinh – con người – mà làm việc lợi ích " – việc lợi ích thực tế cho con người thời nay bằng cơm ăn, áo mặc rất cần, nhưng chưa hẳn là đầy đủ. Muốn đầy đủ không chi bằng đem chân lý áp dụng vào phương pháp rèn luyện con người, khiến cho con người an định được thân tâm, hiểu rõ được đặc tí?h, giá trị của con người, nhận chân sự tương quan, tương duyên giữa con người với con người, giữa con người với muôn sự, muôn vật và, biết làm trọn nghiã vụ của con người, mới có thể đem lại hạnh phúc chân thật và hoà bình vĩnh viễn được. – Vì, chân lý không hiểu biết, tâm địa không an hoà, mong gì thiên hạ hòa bình, nhân dân an lạc?

Đại đức Tâm – Châu có lẻ đã hiểu thấu tâm Bi – Nguyện rộng lớn của chư Phật, nhận rõ chân lý của đạo giáo, hiểu biết nghiã vụ mình và rung cảm trước sự đau khổ của chúng sinh, nên mới soạn ra cuốn " ĐẠO PHẬT VỚI CON NGƯỜI " này?

ĐẠO PHẬT VỚI CON NGƯỜI, nếu đem so sánh với biển Pháp mênh mông của Phật Giáo, nó mới chỉ là một giọt nước rất nhỏ; nếu đem so sánh với những áng văn chương tuyệt diệu thì chắc chắn nó chưa có vinh dự. Nhưng với tấm lòng HOẰNG PHÁP LỢI SINH, với sự cố gắng của bổn phận và sự khéo léo xếp đặt, diễn tả khiến hợp với sự lợi ích thiết thực của con người, thời kể cũng đáng được tán thán công đức.

Tôi thành thật ghi đây lời " tuỳ hỷ ".

Viết tại cố đô Thăng Long, Phật lịch 2497 ( 1953 )
GIÁM LUẬT
Giáo hội Phật Giáo Ninh Bình
Hòa thượng THÍCH THANH THIỆU

---o0o---

Mục lục | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09|

---o0o---

Vi tính : Thanh Tâm Thùy Ngọc

Cập nhật : 01-05-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Thư Mục PG & Xã Hội

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544