Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

   Tiếng Anh 

qd.jpg (8936 bytes)

Đức Phật và Phật Pháp


...... ... .ĐỨC PHẬT

VÀ HÀO QUANG CHÂN LÝ

(The light of truth)

 The Singapore Maha Bodhi School xuất bản

***

Giảng sư  LOKANATHA

Phỏng dịch TT Thích Giải Thông 

 --- o0o --- 

 

 Mục Lục

 --- o0o --- 

Mục Lục| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | 8 | 9 | 10| 11| 12 | 13

 --- o0o ---

| Thư Mục Tác Giả |

--- o0o ---

Vi tính : Mỹ Hồ
Trình bày : Nhị Tường

Cập nhật ngày: 01-05-2002

 

Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Đức Phật & Phật Pháp

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544