Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Ðản


...... ... .

 

TÌM THẤY NGỌC XÁ LỢI 

CỦA ÐỨC PHẬT TẠI NÉPAL

 

Trí Không

---o0o---

Xá lợi, danh từ ấy do đọc trại chữ Sarira (Phạn, Pàli), tức phần cốt tủy kiên cố sau khi hỏa thiêu thân xác, cái còn lại này là xá lợi. Phật, Bồ tát, cao tăng viên tịch, sau khi hỏa thiêu thân thì còn lại phần xá lợi kiên cố này. Xá lợi Phật đủ 5 màu long lanh, cũng gọi là di cốt của Phật. Pháp thân xá lợi tức giáo pháp Phật để lại.

Khi Phật tịch diệt vào năm 544T. TL tại vườn rừng Kausinara, xứ Malla, xá lợi Ngài được thầy Bà la môn Dona (Hương Tánh) chia 8 phần cho vua 8 nước đến thỉnh về xây tháp cúng dường, lễ bái, tưởng nhớ Phật qua vạn đại. Trong 8 phần ấy thì phần của dòng họ Sakya được chôn cất kỹ lưỡng tại quê nhà của Phật. Năm 1898, nhà khảo cổ nổi tiếng người Pháp W.C. Peppé, theo sách vở ghi chép, đã đào được một chiếc va li bằng đá to tại phía Nam Piprava của xứ Népal. Sau khi khui hộp đá ấy ra thì tìm thấy mấy bình chứa tro xương Phật trong đó. Bên trong nắp một cái bình có ghi dòng chữ Brahmi: Ðây là hộp đựng xá lợi Phật. Do một người nổi tiếng trong Thích Ca tộc và em gái, vợ con làm để cúng thờ Ngài. Lời khắc ghi này là chứng liệu cho biết đây là một trong tám phần xá lợi Phật, được chia cho tám nước sau khi hỏa thiêu thân Phật vào năm 544T. TL. Ðó là phần của nước Ca Tì La Vệ.

Sau khi khai quật được rương đá, nhà khảo cổ đã trao xá lợi này cho chính phủ Anh ở Ấn Ðộ khi ấy. Nhà cầm quyền Anh lại trao cho các xứ Phật giáo phương nam như Tích Lan, Thái Lan để xây tháp tôn thờ.

Năm 1952, Ngài Narada đem xá lợi ấy qua Việt Nam cho Tăng tín đồ cung nghinh lễ bái, và năm 1953 thì tặng xá lợi cho chùa Kỳ Viên, cho Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Phần xá lợi của Kỳ Viên đến nay vẫn còn được tôn trí nơi bản tự, còn phần của Tổng hội Phật giáo Việt Nam thì lúc đầu trao cho Ðoan Huy Hoàng thái hậu (thân sinh của vua Bảo Ðại) tôn giữ ở một biệt điện trên Ban Mê Thuột, nơi bà đang ở. Năm 1954, bà trao lại cho Tổng hội, tôn trí tại chùa Phước Hòa. Sau khi cất chùa Xá Lợi thì cung thỉnh xá lợi về thờ ở chùa Xá Lợi hiện nay. Do đó mà chùa này có tên là Xá Lợi (khi cất chùa là nhằm ý chùa này để tôn trí xá lợi Phật). Chùa này do Tổng hội, Giáo hội Tăng già, Hội Phật học Việt Nam cổ động hảo tâm của chư Phật tử khắp nước góp quyên tịnh tài. Hội Phật học Nam Việt trực tiếp quản cố công việc xây cất. Trải 18 tháng thì xong vào năm 1957, kinh phí 7 triệu.

Như thế, Phật giáo Việt Nam cũng được phước may, có được phần xá lợi Phật mà tôn thờ, ghi nhớ, thấy Phật gần gũi, thúc đẩy chí nguyện tu hành, bước theo đường giác ngộ, giải thoát của Phật. Công khám phá ra xá lợi Phật của ông W.C. Peppé thật quan trọng, giúp củng cố thêm tông tích của Phật ngoài di vật: trụ đá vua A Dục chôn nơi vườn Lâm Tì Ni, mà năm 1891, nhà khảo cổ người Anh A.S. Cinningham đã khám phá. (Theo Phật Quang từ điển)

Source: Lotusnet

---o0o---

Cập nhật : 01-04-2002


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Phật Đản

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544