Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Hòa Thượng Thích Như Điển

Website: www.viengiac.de

Email : viengiactu@viengiac.de baoviengiac@viengiac.de


...... ... .

 

 

 

Tuần Lễ Chiêm Bái Phật Ngọc
tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc
Từ 18-26/6/2011

(xem tiếp)
 

 

Chiến sĩ áo vàng. Thích Như Điển
Bên kia bức tường. Thích Như Điển
Mười điều hạnh phúc của tôi. Thích Như Điển
Diễn văn của Thượng Tọa Tiến sĩ Seelawansa
Ba thế hế thi đậu tiến sĩ. Thích Như Điển

Trà Xanh Cực Lạc. Thích Như Điển
Tiếng vọng của niềm tin. Thích Như Điển
Rực sáng một niềm tin. Thích Như Điển
Một ngày có bốn mùa. Thích Như Điển
Nghe pháp âm của Thích Như Điển  
Môt đóa tường vân. Thích Như Điển  
Chuyện tình của Liên Hoa Hòa Thượng. Thích Như Điển
Chiến Tranh, Thiên Tai, Động Đất, Sóng Thần Thích Như Điển
HT Minh Tâm & HT Như Điển nhận giải thưởng tại Tích Lan.
Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ. T.Thondrup. HT Thích Như Điển dịch
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh - Quyển Thứ 32 Thích Như Điển dịch
Dưới Bóng Cây Đa Chùa Viên Giác. Thích Như Điển & Trần Trung Đạo
Chết an lạc, Tái sinh hoan hỷ. Tulku Thondrup. T. Như Điển & T. Nguyên Tạng dịch

Chân Ngôn Tông Nhật Bản. Satoo Ryoosei & Komine Ichiin. Thích Như Điển dịch
Mùa hoa nở. Thích Như Điển
Giáo dục là gì ? Thích Như Điển
Tasmania ở đâu ? Thích Như Điển
Những người Đức tốt bụng. Thích Như Điển
Dự Tri Thời Chí. Thích Như Điển
Nhật Liên Tông Nhật Bản. Thích Như Điển dịch  
Hạnh khất thực. Thích Như Điển  
Hồi tướng Giáo Sư Vũ Ký. Thích Như Điển  
Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập Kinh. Thích Như Điển dịch
Vai trò của người tăng sĩ đối với vấn đề tổ chức. HT Thích Như Điển  
Vai trò của người Phụ Nữ đối với vấn đề Văn Hóa Dân Tộc Việt Nam.Thích Như Điển

Nghiên cứu Kinh Kim Cang phần vô ngã. Thích Như Điển
Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh. Thích Như Điển

Kinh Đại Bi. Thích Như Điển

Kinh Bổn Sự. Thích Như Điển

Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận. Thích Như Điển  

Bồ Đề Tư Lương Luận. Thích Như Điển
 

  Ai Cập ở đâu. Thích Như Điển
  Bát bất trung đạo. Thích Như Điển

  Bí Truyền Kinh Vương. Thích Như Điển

  Bhutan có gì lạ? Thích Như Điển
 Cảm Niệm Đản Sanh. Thích Như Điển

 Cảm tạ xứ Đức Thích Như Điển

 Công đức của việc trì kinh. Thích Như Điển
  Có Một Tu Viện Như Thế. Thích Như Điển
  Có và không Thích Như Điển
  Dưới cội bồ đề. Thích Như Điển

 Đại Đường Tây Vức Ký Thích Như Điển
 Đại Đường Tây Vức Ký (mp3) Thích Như Điển

 

  Đại Giới Đàn Viên Giác tháng 6-2008
 Địa ngục. Thích Như Điển

  Đóa hoa tâm. Thích Như Điển
  Hòa Thượng và giai nhân. (tập truyện)  Sa Môn Thích Như Điển  
 Làm thế nào để trở thành một người tốt Thích Như Điển
  Luận về con đường giải thoát. Sa Môn Thích Như Điển dịch Việt  

  Mừng ngày Phật  Đản. Thích Như Điển
  Những gì là của ta và những gì thuộc về ta? Thích Như Điển

Nước Úc có gì lạ ? Thích Như Điển

Phương Pháp và Cung Cách Sống trong cuộc đời. Thích Như Điển

Kỷ Yếu 20 năm Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu. Thích Như Điển (biên tập) 

Phật Giáo và Miến Điện. Thích Như Điển

Phật giáo với con người Thích Như Điển

Sống và Chết Thích Như Điển


Tiếp kiến Đức Đức Đạt Lai Lạt Ma Thích Như Điển
Thế gian hằng như mộng. Thích Như Điển

Tôi làm phi công. Thích Như Điển

 

  Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Thích Như Điển dịch Việt
  Thiền Tào Động Nhật Bản. Thích Như Điển
 Thiền Lâm Tế Nhật Bản.  Matsubara Taidoo. Thích Như Điển dịch
  Tu và học. Thích Như Điển

Đại Giới Đàn Pháp Chuyên
Lễ An Vi Phật Tu Viện Viên Đức
Lịch trình hoằng pháp Hoa Kỳ 2009
Thư Cung Thỉnh Ngày Về Nguồn 04 (2010) tại Đức Quốc

 

  Vọng Cố Nhân Lầu Thích Như Điển

 Vụ án một người tu Thích Như Điển
 

Băng giảng của TT Thích Như Điển
Xem hình ảnh chuyến hoằng pháp Mỹ-Canada năm 2006
Xem hình ảnh chuyến hoằng pháp Mỹ-Canada năm 2008
Xem hình ảnh chuyến hoằng pháp tại Mỹ năm 2010
Xem hình ảnh chuyến hoằng pháp tại Mỹ năm 2011
Hình ảnh Chùa Viên Giác

Hình ảnh HT Thích Như Điển tại Ấn Độ 2010
 

 Chùa Viên Giác
 Theo dấu chân xưa
 Lòng Từ Đức Phật
 Giữa chốn cung vàng
 Đường không biên giới
 Lòng từ Đức Phật
 Tình đời nghĩa đạo
 Lễ nhạc Phật giáo
 Cuộc đời người Tăng sĩ
 Truyện cổ Phật giáo ( 3 tập)
 Nghiên cứu giáo đoàn Phật Giáo thời nguyên thủy 1 - 3
 Phật nói kinh Bồ Tát Hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông biến hóa
 Lễ nhạc Phật giáo

 


 

Hòa Thượng Thích Như Điển

Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc

Họ và tên: Lê Cường

Đạo danh:  Thích Như Điển

Ngày và nơi sanh: 28 tháng 6 năm 1949, xã Xuyên Mỹ, quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Học lực: Cử nhân giáo dục và Cao học Phật giáo tại Nhật Bản.

Gia cảnh: Con út trong số 8 người con - 5 trai và 3 gái - của ông Lê Quyên, pd: Thị Tế,  và bà Hồ thị Khéo, pd: Thị Sắc.

Người anh thứ bảy đã xuất gia đầu Phật năm 1958 tại chùa Non Nước, Đà Nẵng. Hiện là Hòa Thượng Thích Bảo Lạc trụ trì ở chùa Pháp Bảo tại Sydney, Úc Đại Lợi.

Học trình:

Sau khi học xong tiểu học tại trường làng, năm 1961.

Xuất gia năm 1964 tại Tổ Đình Phước Lâm, Hội An.

Học Đệ Thất tại trường Trung học Diên Hồng, Hội An.

Năm 1965, trường Bồ Đề Hội An được thành lập, Hòa Thượng đã về đây học lớp Đệ Lục. Suốt các niên khóa từ 65 đến 68 tại trường Bồ Đề, Thầy thường đứng đầu lớp và cuối năm Đệ Tứ lãnh 2 phần thưởng quan trọng của trường. Đó là phần thưởng học lực toàn trường và hạnh kiểm toàn trường.

Năm 1967, thọ giới Sa Di tại giới đàn chùa Phổ Đà, Đà Nẵng, sau đó được Bổn Sư Cố Hòa Thượng Thích Long Trí ban cho pháp tự là Giải Minh.

Trường Trung học Trần Quý Cáp là một trường Trung Học công lập tại Hội An, tuyển chọn các học sinh giỏi của các trường tư thục từ đứng nhất đến đứng năm, nên niên khóa 1968-1969, Thầy đã sang học lớp Đệ Tam Ban A tại trường nầy. Sau đó vào Sài Gòn, cư trú tại chùa Hưng Long ở số 298 đường Minh Mạng, nay là Ngô Gia Tự, vừa học Phật học và thế học.

Năm 1969-1970, học Đệ Nhị tại trường Trung học Cộng Hòa do Giáo sư Phạm Văn Vận làm Hiệu Trưởng, thi đỗ Tú Tài I năm đó.

Sang niên khóa sau 1970-1971, đổi qua trường Trung Học Văn Học của Giáo sư Trần Bích Lan học Đệ Nhất Ban A, cũng chính năm nầy đã đỗ Tú Tài II, sau đó có nhân duyên sang du học tại Nhật Bản.

Năm 1971, thọ Tỳ Kheo giới tại giới đàn Tu Viện Quảng Đức, Thủ Đức, được được Bổn Sư Cố Hòa Thượng Thích Long Trí phú cho pháp hiệu là Trí Tâm.

Đến Nhật ngày 22 tháng 2 năm 1972, do sự trợ cấp học bổng rất khiêm nhường của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Quảng Nam với sự đồng thuận của Giáo Hội Trung Ương qua sự giới thiệu của Hòa Thượng Thích Huyền Quang và cố Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thích Thiện Hoa lúc bấy giờ.

Sau 9 tháng học nhảy 3 khóa Nhật ngữ đã đậu vào Đại học Teikyo (Đế Kinh) tại Tokyo ngành giáo dục học. Đến tháng 2 năm 1977, ra trường với luận án tốt nghiệp tối ưu và tiếp tục thi đỗ vào Cao Học Phật Giáo tại Đại học Risso (Lập Chánh) tại Tokyo, học ở đây một thời gian ngắn, sau đó sang Đức.

Đến Đức vào ngày 22 tháng 4-1977 với Visa du lịch; nhưng sau đó xin tỵ nạn tại Đức và ở Đức từ đó cho đến nay. Ở tại Kiel một năm để học tiếng Đức tại Đại học Kiel, sau đó dời về Hannover để học tiếp ngành giáo dục ở bậc hậu Đại Học.

Hoạt động:

Tháng 4 năm 1978 thành lập Niệm Phật Đường Viên Giác tại Hannover, từ đó đến nay Hòa Thượng đã quy y cho hơn 7.000 người Việt Nam trở thành Phật Tử và hằng trăm người Đức cũng đã tìm đến với Đạo Phật.

Tính cho đến hôm nay Thượng Tọa có 40 đệ tử xuất gia, trong đó có nhiều người đã tốt nghiệp Cử Nhân, Cao Học, Thạc Sĩ và Tiến Sĩ tại các Đại Học danh tiếng ở Âu, Á và Mỹ châu. Hòa Thượng cũng là người sáng lập Chi Bộ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đức Quốc, thành lập Hội Sinh Viên và Kiều Bào Phật Tử Việt Nam tại Đức từ năm 1978, 1979. Hiện nay tại Đức có 15 ngôi chùa, hơn 70 vị xuất gia. Có 23 Chi Hội và 7 Gia Đình Phật Tử.

Hòa Thượng là Chi Bộ Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đức Quốc cho tới năm 2003, và hiện là Tổng Thư Ký của GHPGVNTN Âu châu.  Là thành viên Ban Hoằng Pháp của Hội Đồng Tăng Già Thế giới của 36 quốc gia, trụ sở chính đặt tại Đài Loan.

Năm 1988 được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Thượng Tọa tại giới đàn chùa Pháp Hoa Marseille, Pháp quốc.

Ngôi chùa Viên Giác được khởi xây vào năm 1989 và hoàn thành năm 1993 với kinh phí độ 5 triệu rưỡi Mỹ kim, tương đương với 9 triệu Đức Mã vào thời giá lúc bấy giờ; do sự đóng góp của bà con Phật Tử khắp 5 châu lục. Đây là một Trung Tâm Văn Hóa có tầm cỡ của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại ngày nay. Mỗi năm có chừng 60 đến 70.000 người về chùa lễ Phật và học Phật cũng như tham gia các Đại Lễ. Cũng có hơn 20.000 người Đức đã về chùa tham gia các khóa thiền tịnh, học hỏi, thực tập giáo lý của Đạo Phật hằng năm.

Diện tích sử dụng của ngôi chùa độ 3.000 mét vuông. Có 54 phòng và có nhiều phòng lớn có thể hội họp cho 50, 100, 300 hay 500 người trong cùng một lúc. Đây cũng là Trung Tâm Văn Hóa của Phật Giáo Việt Nam tại Đức, có tờ báo Viên Giác xuất bản định kỳ 2 tháng một lần. Mỗi lần xuất bản gần 6.000 số và đến năm 2003 sẽ kỷ niệm Báo Viên Giác cũng như Chùa Viên Giác tròn 25 tuổi. Do vậy mà chính quyền Đức cũng đã tài trợ không ít trong suốt hơn 22 năm qua, mỗi năm độ chừng 100.000 đô-la Mỹ để hỗ trợ cho những chương trình hoạt động cũng như văn hóa của Phật Giáo tại đây. Cho đến năm 2004 thì sự tài trợ nầy đã chấm dứt và kể từ năm 2004 đến nay (2009) tờ báo Viên Giác vẫn tiếp tục xuất bản do sự đóng góp của đồng bào Phật tử khắp nơi. Đến tháng 4 năm 2009 đã phát hành được 170 số và có lượng độc giả ở 38 quốc gia trên khắp thế giới.

Ngoài Việt ngữ, Hòa Thượng thông thạo các ngôn ngữ sau đây: Hán văn, tiếng Phổ Thông Trung quốc, Nhật ngữ, Anh ngữ, Pháp ngữ và Đức ngữ; nên rất dễ dàng ngoại giao với người bản xứ cũng như các dân tộc khác.

Suốt từ năm 1974 đến nay (2009) Hòa Thượng đã sáng tác 54 tác phẩm và dịch phẩm từ các tiếng Việt, Anh, Hán và Đức ngữ. Công tác biên soạn và dịch thuật chưa ngừng tại đây. Vì trong thời gian tới Hòa Thượng còn dùng nhiều thì giờ để trang trải cho việc nầy nữa.

Sau đây là những tác phẩm của Hòa Thượng Thích Như Điển:

1. Truyện cổ Việt Nam 1 & 2,Nhật ngữ,1974-1975

3. Giọt mưa đầu hạ. Việt ngữ,1979

4. Ngỡ ngàng. Việt ngữ,1980

5. Lịch sử Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại trước và sau năm 1975,Việt & Đức ngữ 1982

6. Cuộc đời người Tăng Sĩ, Việt & Đức ngữ 1983

7. Lễ nhạc Phật Giáo,Việt & Đức ngữ 1984

8. Tình đời nghĩa đạo, Việt ngữ,   1985

9. Tìm hiểu giáo lý Phật Giáo,Việt & Đức ngữ 1985

10. Đời sống tinh thần của Phật Tử Việt Nam tại ngoại quốc, Việt & Đức ngữ 1986

11. Đường không biên giới, Việt & Đức ngữ 1987

12. Hình ảnh 10 năm sinh hoạt Phật Giáo VN tại Tây Đức Việt & Đức ngữ 1988

13. Lòng từ Đức Phật. Việt ngữ,1989

14. Nghiên cứu giáo đoàn Phật Giáo thời nguyên thủy I, II, III dịch từ Nhật ngữ ra Việt & Đức ngữ 1990, 1991, 1992

17. Tường thuật về Đại Hội Tăng Già Phật Giáo thế giới kỳ 5 khóa I.Việt, Anh & Đức ngữ 1993

18. Giữa chốn cung vàng, Việt ngữ.,1994

19. Chùa Viên Giác. Việt ngữ,1994

20. Chùa Viên Giác, Đức ngữ,1995

21. Vụ án một người tu. Việt ngữ,1995

22. Chùa Quan Âm (Canada)  Việt ngữ,1996

23. Phật Giáo và Con Người. Việt & Đức ngữ,1996

24. Khóa giáo lý Âu Châu kỳ 9. Việt & Đức ngữ,1997

25. Theo dấu chân xưa.Việt ngữ,1998 (Hành hương Trung Quốc I)

26. Sống và Chết theo quan niệm của Phật Giáo. Việt & Đức ngữ,1998

27. Tiếp kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma Việt & Đức ngữ.1999

28. Vọng cố nhân lầu. Việt ngữ,1999 (Hành hương Trung Quốc II)

29. Có và Không.Việt & Đức ngữ,2000

30. Kinh Đại Bi dịch từ Hán văn ra Việt&Đức ngữ,2001  

31. Phật thuyết Bồ Tát hành Phương Tiện Cảnh Giới Thần Thông Biến Hóa Kinh, dịch từ Hán văn ra Việt ngữ ,2001

32.Bhutan có gì lạ?. Việt ngữ,2001

33. Kinh Đại Phương Quảng Tổng Trì dịch từ Hán văn ra Việt ngữ, 2002

34. Cảm tạ nước Đức.,Việt & Đức ngữ, 2002
35. Thư tòa soạn Báo Viên Giác trong 25 năm (1979-2004)
36. Bổn Sự Kinh, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2003
37. Những đoản văn viết trong 25 năm qua, Việt & Đức ngữ, 2003
38. Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2004
39. Đại Đường Tây Vức Ký, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2004

40. Làm thế nào để trở thành một người tốt, Việt ngữ, 2004
41. Dưới cội Bồ Đề, Việt ngữ, 2005

42. Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2005

43. Bồ Đề Tư Lương Luận, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2005
44. Phật nói Luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2006

45. Giai nhân & Hòa Thượng, Việt Ngữ, 2006
46. Thiền Lâm Tế Nhật Bản, dịch từ Nhật Ngữ sang Việt Ngữ, 2006
47. Luận về con đường giải thoát, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2006
48. Luận về bốn chân lý, dịch từ Hán Văn sang Việt Ngữ, 2007
49. Tịnh Độ Tông Nhật Bản, dịch từ Nhật Ngữ sang Việt Ngữ, 2007
50. Tào Động Tông Nhật Bản, dịch từ Nhật Ngữ sang Việt Ngữ, 2008

51. Phật Giáo và Khoa Học, Việt Ngữ, 2008
52. Pháp Ngữ, Việt Ngữ, 2008

53. Những mẫu chuyện linh ứng của  Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, dịch từ Nhật Ngữ sang Việt Ngữ, 2009
54. Nhật Liên Tông Nhật Bản, dịch từ Nhật Ngữ sang Việt Ngữ, 2009

Tuy làm việc nhiều, sáng tác hăng say, có nhiều tài hùng biện, giảng pháp, dạy học v.v... nhưng bao giờ Hòa Thượng cũng luôn luôn khiêm tốn nói rằng, Hòa Thượng là một nông dân của quê hương xứ Quảng; và trong suốt quá trình hoạt động đó Hòa Thượng luôn nguyện rằng: Mình là một dòng sông để chuyên chở những trong đục của cuộc đời và sẽ là mặt đất để hứng chịu những sạch nhơ của nhân thế.

Ngày 28-6-2008, tại Đại Giới Đàn Pháp Chuyên được tổ chức tại chùa Viên Giác Hannover, Đức quốc, Người đã được Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tấn phong lên giáo phẩm Hòa Thượng vì công đức tu tập và hoằng pháp trong hơn 40 năm qua của Ngài.

Nếu quý vị nào muốn liên lạc với Hòa Thượng Thích Như Điển hoặc muốn vào Website của chùa Viên Giác, xin truy cập địa chỉ như sau:

Chùa Viên Giác

Karlsruherstr. 6

30519 Hannover - GERMANY

Tel. 0511 / 879630   -  Fax  0511 / 8790963

Homepage: http://www.viengiac.de

E-mail: viengiactu@viengiac.de

E-mail: baoviengiac@viengiac.de

 

Xem hình Chùa Viên Giác
Bài của Trọng Minh
( trích sách Vẻ Vang Dân Việt của tác giả Trọng Minh, có bổ sung đầy đủ vào năm 2009)

 

 


---o0o---

Cập nhật : 17-01-2012


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600