Tiếng Việt

Trang nhà Quảng Đức

Tiếng Anh

Quangduc.jpg (12458 bytes)

Phật Học


...... ... .

Câu chuyện thuở xưa của
Hai Ngài, Hàn-Sơn và Thập-Đắc, Hỏi Đáp với nhau.
HT. Thích Huyền Tôn dịch


Ngài Hàn-Sơn : Trong thế gian mà bị người phỉ báng, khi dễ , nhục mạ, cười chê, khinh khi , chà đạp,  ghen ghét , đè bẹp, đố kị ta. Như thế, ta phải xử trị cách nào ?

Ngài Thập-Đắc trả lời : Thản nhiên vì họ mà nhẫn, mà nhường, mà cung kính, mà trọng tự do của họ,  mà tránh đi, cuối cùng đừng để ý tới họ nữa. Chờ vài năm sau sẽ gặp họ.

Hàn-Sơn lại hỏi : Họ vẫn giữ quyết liệt như vậy ! Có thể trốn núp được chăng ?

Ngài Thập-Đắc nói : " Tôi đã từng thuộc Bài Kệ của Bồ-Tát Di-Lặc. Bạn lắng nghe ! Tôi vì Bạn mà niệm bài kệ :

Hán ngữ : Việt ngữ :

Lão chuyết xuyên nạp áo, Lão mặc chiếc áo nạp.
Đạm phạn phúc trung bảo, Cơm lạt một bụng no,
Bổ phá hảo giá hàn, Ao rách che giá lạnh,
Vạn sự tùy duyên liễu . Muôn việc tự theo duyên.
Hữu nhơn mạ lão chuyết, Có người mắng đuổi lão,
Lão chuyết chỉ thuyết "Hảo", Chạy ù lão nói "Tốt",
Hữu nhơn đả lão chuyết, Có người ví đánh lão,
Lão chuyết tự thùy đảo. Lão té, ngủ giấc dài.
Thế thóa tại diện thượng, Chê bai khạt trước mặt,
Tùy tha tự càn liễu , Cứ để tự nó khô,
Ngã dã tỉnh lực khí, Ta đầy đủ năng lực,
Tha nhơn vô não phiền, Người khác không não phiền,
Giá dạng Ba-La-Mật, Đó là đến-Bờ-Giác,
Tiện thị diệu trung bảo, Của báu trong nhiệm mầu,
Nhược tri giá tiêu tức, Nếu biết tiêu tức nầy,
Hà sầu đạo bất liễu. Buồn chi đạo lâu mau.
Nhơn nhược tâm bất nhược, Người yếu, tâm không yếu,
Nhơn bần đạo bất bần, Người nghèo, đạo chẳng nghèo,
Nhất tâm yếu tu hành, Một lòng gắng tu hành,
Thường tại đạo trung biện, Thường xử theo trung đạo,
Thế nhơn ái vinh hoa, Người đời chuộng vinh hoa,
Ngã khước bất đãi kiến, Ta bỏ, không chờ nó,
Danh lợi, tổng thị không, Lợi danh đều là không.
Ngã tâm vô yểm túc, Tâm ta không chán, thích
Đôi kim tích như sơn, Vàng khối chất như núi,
Nan mãi vô thường hận, Chẳng đổi được vô-thường.
Tử-Cống, tha năng ngôn, Tử-cống ông ấy nói,
Châu-Công hữu thần toán, Châu-Công giỏi thần toán,
Khổng-Minh đại-trí mưu , Khổng-Minh trí mưu lớn,
Phàn Khoái cứu chủ nan, Phàn-Khoái cứu chủ khó,
Hàn-Tín công lao đại, Hàn-Tín công lao to,
Lâm tử chỉ nhút kiếm, Chỉ một kiếm là chết,
Cổ kim đa thiểu nhơn, Xưa nay bao nhiêu người,
Na cá hoạt kỷ thiên, Mấy ai sống ngàn tuổi,
Giá cá trình anh hùng, Ai đã làm anh hùng,
Giá cá tố hảo hớn, Ai đã làm hảo hớn,
Khán khán lưỡng tẫn bạch, Cứ xem tóc râu trắng,
Niên niên dung nhan biến, Hằng năm dung mạo đổi,
Nhựt nguyệt xuyên thoan chức, Ngày tháng đi như thoi,
Quan âm như tạ tiễn, Sáng tối dường tên bắn,
Bất cửu bịnh lai xăm, Chốc chốc bịnh lại đến,
Đê đầu ám ta thán, Cúi đầu thầm than thở,
Tự tưởng niên thiếu thời, Những tưởng trẻ trung hoài,
Bất bả tu hành biện, Khi khỏe chẳng chịu tu,
Đắt bịnh tưởng hồi đầu, Bịnh rồi quay lai tiếc,
Diêm vương vô chuyển hạn, Diêm vương không đợi chờ,
Tam thốn khí đoạn liễu, Thở ra, không trở lại, !
Nã chỉ na cá biện. Đã cùng đường giải quyết.
Dã bất luận thị phi, Phải quấy cũng hết rồi,
Giả bất bả gia biện, Việc nhà đành buông trôi,
Giả bất tranh nhơn ngã, Chẳng còn đua nhân ngã,
Giả bất tố hảo hớn, Chẳng thèm làm hảo hớn,
Mạ trước giả bất ngôn, Bị mắng vẫn nín thinh,
Vấn trước như á hớn, Ai hỏi, như câm điếc,
Đã trước giả bất lý, Ai đánh cũng mặc kệ,
Suy trước hổn thân chuyển, Thân về chốn minh mông,
Giả bất phạ nhơn tiếu, Sợ chi ai đàm tiếu,
Giả bất tố kiểm diện, Đâu còn cơn mặt đỏ,
Nhi nữ khốc đề đề, Con cái khóc hu hu,
Tái giả bất đắt kiến, Mắt đó, đâu nhìn thấy,
Hiếu cá tranh lợi danh, Những lợi danh giành được,
Tu bả hoang dã bạn, Là bạn với đồng hoang,
Ngã khán thế thượng nhơn, Ta xem người nhân thế,
Đô thị tinh chỉ đạm, Đều như giọt sương rơi,
Khuyến quân tức hồi đầu, Mong ai bừng tỉnh lại,
Đơn bả tu hành cáng, Giử lấy đạo tu hành,
Tố cá đại trượng phu, Xứng đáng bậc trượng phu,
Nhứt đao triệt lưỡng đoạn, Đao tuệ chém lợi danh,
Khiêu xuất hồng hỏa khanh, Vượt khỏi hầm lửa đỏ,
Tố cá thanh lương hớn, Làm con người trong sạch,
Ngộ đắt trường sanh lý, Ngộ lý lẽ chơn thường,
Nhật nguyệt vi lân lữ. Nhật nguyệt là bạn hữu.
 

Mùa Vu-Lan 2.544. Việt-Lịch 4.879 Canh-Thìn.

-- o0o --

| Mục lục tác giả|


Cập nhật ngày: 01-10-2001


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về Trang Phật Học

Đầu trang

Biên tập nội dung: Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp đến ban biên tập qua địa chỉ:
Email: quangduc@quangduc.comhome.gif (292 bytes)