Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

TIN BUỒN


...... ... .

 
Chúng con vô cùng kính tiếc báo tin
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
đã viên tịch 

htts.jpg (30455 bytes)

- Hòa thượng Thích Thiện Siêu, sinh 15 tháng 07 năm  Tân Dậu (1921) đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch tại Tổ Đình Từ Đàm, thành phố Huế, vào lúc 16.30 phút, thứ tư  03-10-2001 (nhằm ngày 17-08-Tân T Thọ thế 81 tuổi đời, 53 tuổi đạo.

- Lễ nhập Kim quang vào lúc 15 giờ ngày 04-10-2001 ( nhằm 18-08-Tân Tỵ - Lễ nhập Tháp lúc 07 giờ sáng ngày 10-10-2001 ( nhằm 24-08-Tân Tỵ

Tang lễ được tổ chức tại Tổ Đình Từ Đàm, thành phố Huế, miền Trung
Việt Nam . Liên lạc: 84. 54. 822 180 ; Fax : 84. 45. 884 092 ,

Email: tudam@dng.vnn.vn

Tại Úc châu  lễ truy niệm cố Hòa Thượng đã được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức vào ngày 07-10-2001 và tại Chùa Pháp Bảo sẽ được tổ chức vào ngày 14-10-2001.

tts4.jpg (135529 bytes)

Án thờ cố Hòa Thượng Thích Thiện Siêu tại TV Quảng Đức, Úc châu
Hơn 200 Đồng hương Phật tử đã tham dự Lễ truy niệm cố Hòa Thượng Thích Thiện Siêu được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức vào sáng Chủ Nhật 07-10-2001 (nhằm ngày 21-08- Tân Tỵ)


ÂN SƯ NHỚ MÃI
ĐỨC RỘNG GHI LÒNG


Thay mặt Tăng tín đồ Tu Viện Quảng Đức tại Melbourne , Úc Châu, chúng con thành kính hướng về Linh đài của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Siêu thành kính đãnh lễ và hồi tưởng công hạnh tu tập và hoằng pháp lợi sinh của Người, một bậc ân sư đã cống hiến trọn đời mình để phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc.

Thành kính nguyện cầu Giác linh Cố Hòa Thượng cao đăng Phật quốc.

Chân thành chia buồn cùng môn đồ pháp quyến Tổ đình Từ Đàm.

Tỳ Kheo Thích Tâm Phương
Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng
Thị giả của Hòa Thượng Thiện Siêu vào các mùa An Cư  1981-1983 tại Phật Học Viện Hải Đức- Thành Phố Nha Trang
Cựu Học Tăng Trường Cao Cấp Phật Học Vạn Hạnh, khóa III
( 1993-1997).

Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức

 

| Tiểu sử Hòa Thượng Thích Thiện Siêu |

---o0o---

Điện thư phân ưu của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại UĐL-TTL

---o0o---

Điện thư phân ưu của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

---o0o---

| HT Thiện Siêu: Học Phật để có niềm tin trong sáng |
| Hòa thượng Thích Thiện Siêu Con Người Với Những Điều Bình Dị
|
|
Đại Trí Độ Luận, dịch phẩm mới nhất của HT Thiện Siêu |

|Đại Trí Độ Luận, dịch phẩm mới nhất của HT Thiện Siêu |
| Xem tài liệu của Hòa Thượng Thiện Siêu |


Cập nhật ngày: 05-10-2001Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang Thư Mục Tác Giả

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua Email: quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Australia.
 Tel: 61. 03. 9357 3544; Fax : 61.03.9357 3600