Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Email: quangduchomepage@gmail.com

tvquangduc@bigpond.com


 

 

 

 

Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, pháp tự Tịnh Tuệ, pháp hiệu Phổ Trí, sinh năm 1967 tại Vĩnh Thái, Thành Phố Nha Trang. Xuất gia năm 1980, thọ Sa Di năm 1985, thọ Tỳ Kheo năm 1988; tốt nghiệp Cử Nhân Anh Ngữ (Đại Học Sư Phạm) năm 1995 tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học năm 1997; đến định cư và là Phó Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Đại Lợi từ đầu năm 1998 (Trụ Trì TVQD là TT Thích Tâm Phương). TT cũng là người chủ trương và chủ biên trang nhà www.quangduc.com; tác phẩm đã in: Chết và tái sinh, Hỏi hay đáp đúng, Phật Giáo khắp thế giới, Thuyết luân hồi và Phật Giáo Tây Phương, Sức mạnh của lòng từ, Phật ngọc hòa bình… tác phẩm sẽ in: Lịch sử Phật Giáo Úc Đại Lợi, Phật Giáo và Khoa Học… (xem tiếp)


http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%ADch_Nguy%C3%AAn_T%E1%BA%A1ng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) TT Nguyên Tạng & phái đoàn giảng pháp tại Chùa Linh Quang, Phila, USA,

 

 

Tản mạn về Phật học

 


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chết và tái sinh. Thích Nguyên Tạng (sách, tái bản 2007)
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Phật giáo khắp thế giới . Thích Nguyên Tạng (sách)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ  (sách)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Từ bi và nhân cách . Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp ngữ của Hòa Thượng Tịnh Không . T. Ng. Tạng dịch (sách)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hỏi hay đáp đúng . Ven. Dhammika. Thích Nguyên Tạng dịch (sách)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Các Bộ Phái Phật Giáo ở Ấn Độ. Dr.Nalinaksha Dutt.T Ng. Tạng dịch  (sách)

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một tôn giáo hiện đại  HT Dhammananda. T. Ng. Tạng dịch (sách)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Sức Mạnh của Lòng Từ. His Holiness Dalai Lama. Thích Nguyên Tạng dịch (sách)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Triết học Phật Giáo Ấn Độ. Hayes Richard. Nguyên Tạng dịch (sách)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thuyết Luân Hồi & PG Tây Phương. Martin Willson. Thích Nguyên Tạng dịch (sách)

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật ngọc cho hòa bình. Thích Nguyên Tạng (sách)
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Phật Giáo là gì ? Ven. Ajahn Brahmavamso. Thích Nguyên Tạng dịch (sách)

ICONFLASH.jpg (769 bytes)
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cảm niệm ân Sư.Thích Nguyên Tạng
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cúng Cháo. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cúng Đại Bàng. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cúng Quá Đường. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trồng sen trên tuyết. Thích Nguyên Tạng 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kiến trúc Tu Viện Quảng Đức. Thích Nguyên Tạng 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Chết an lạc, Tái sinh hoan hỷ. Tulku Thondrup. T. Như Điển & T. Nguyên Tạng dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Gương sáng niệm Phật. Thích Nguyên Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) An Dưỡng, Chùa Làng Tôi. Thích Nguyên Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Học thuộc Kinh sẽ được cưới làm chồng. Thích Nguyên Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) 2500 năm Phật Giáo. S. Radhakishnan. Thích Nguyên Tạng dịch

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Đế A Dục, Một ông vua hộ trì Phật Pháp. Thích Nguyên Tạng

12 phương cách tạo nghiệp tốt. Lillian Too. Thích Nguyên Tạng dịch


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Vu lan nhớ Mẹ. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tam Pháp Ấn.  Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mừng Xuân Di Lặc. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cảm niệm Phật thành đạo Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Tăng đoàn trong thế kỷ 21. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo trong thời hiện đại Thích Nguyên Tạng dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Chuyện tái sinh của Samten.  Thích Nguyên Tạng dịch
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trách nhiệm chung về việc bảo vệ môi sinh. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Cha Mẹ, con cái và phương tiện truyền thông Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Mấy ý kiến về sinh hoạt Phật giáo trong thế kỷ 21. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Angulimala, câu chuyện về sức mạnh của lòng từ. Thích Nguyên Tạng


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phỏng vấn Robert Topmiller năm 1996. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phỏng vấn Robert Topmiller năm 2002.  Thích Nguyên Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phỏng vấn Herald về luận văn cao học về PGVN Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hình ảnh hướng dẫn phái đoàn hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ

 

Xứ sở Phật giáo thế giới    

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo khắp thế giới  (sách) Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Anh quốc Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Ái Nhĩ Lan Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Áo 
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Ba Tư
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Bangladesh 
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Đan Mạch
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Đức quốc
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Hoa Kỳ
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Hồng Kông
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Hungary
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Mã Lai.
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Na Uy. 
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Nga.
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Nhật Bản
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Triều Tiên.
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Thái Lan. 
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Thụy Điển.
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Trung Hoa.
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Tô Cách Lan. 
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Úc Châu.
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật giáo tại Việt Nam.  
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo tại Ý
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Số lượng tín đồ Phật giáo trên thế giới. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Những mốc lịch sử quan trọng của Phật giáo thế giới.  Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hội Phật Giáo Tây Tạng tại Melbourne, Úc Châu Thích Nguyên Tạng
Một số hình ảnh Phật giáo thế giới . Thích Nguyên Tạng


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo tại Tây Tạng. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo tại Ấn Độ. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo tại Nepal. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo tại Campuchia. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo tại Lào. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo tại Singapore. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo tại New Zealand. Thích Nguyên Tạng


 

 

- o0o -

Danh Nhân Phật Giáo thế giới

 


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Các Nhà Sư Châu Á trên đất Mỹ Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Dạt Lai Lạt Ma, vị sứ giả của hòa bình Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhà Khoa Học Albert Einstein và Đạo Phật. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) HT.Dhammananda, nhà truyền giáo nổi tiếng ở Mã Lai. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhà Ngôn ngữ học R.Davids và Hội Thánh Điển Pali. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Edwin Arnold và Thi phẩm Ánh sáng Á Châu. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) HT. Ghosananda và những họat động vì hòa bình.Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Henry Olcott và phong trào chấn hưng PG Tích Lan. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp Sư Nikkyo Niwano, nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) HT. Tinh Vân và Tổ chức Phật Quang Sơn Quốc Tế. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) HT. Tuyên Hóa, một Thiền Sư Trung Hoa thời hiện đại. Thích Nguyên Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Harald với luận văn Cao học về Phật giáo Việt Nam Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Lạt ma Osel Rinpoche, hóa thân của Lạt ma Yeshe. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhà văn Leo Tolstoy và Đạo Phật Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Haavard Lorentzen, người  đưa Phật giáo vào học đường Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bhumibol Adulyades, một ông vua Phật tử . Thích Nguyên Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thiền Sư người Mỹ Phillip Kapleau. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Thương gia Peter Kedge, một Phật tử người Anh. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Yto Zosimichi. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Ngôi sao điện ảnh Phật tử Richard Gere. Thích Nguyên Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Houn Jiyu Kennett, một nữ tu người Anh Thích Nguyên Tạng

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Allan Molly, một Bác sĩ người Úc Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Nhà Sư Nhật Bản làm từ thiện ở nước ngoài Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hòa Thượng Thánh Nghiêm dạy thiền ở Mỹ . Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Ni Sư Chứng Nghiêm và Hội Từ Tế ở Taiwan. Thích Nguyên Tạng


Thánh Tích Phật Giáo

 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Báo Tháp Borobudur, một kỳ quan của PG thề giới Thích Nguyên Tạng
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật đài Dhammakaya , một kỳ quan của PG thế giới.   Thích Nguyên Tạng

 

Sự kiện Phật giáo thế giới


 


ICONFLASH.jpg (769 bytes) Làm thế nào để phát triển PG ở phương Tây. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes)
Phật tử ở Nga đang xây Chùa.
Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Một Hội Phật giáo mới thành lập .Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Kinh Pháp Hoa được dịch sang tiếng Nga. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Về bản dịch tiếng Pháp của Kinh Pháp Hoa . Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Công trình xây dựng tượng Di Lặc.Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Trách nhiệm chung về việc bảo vệ môi sinh.Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Về pho tượng Phật đản sinh ở Nhật. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật Giáo Nhật Bản tổ chức đi bộ vì hòa bình. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) CD-Rom đầu tiên  về Tam Tạng Thánh Điển. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Hội Phật Giáo Đông Á tại Nhật Bản. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Niềm vui của Ni giới Tây Tạng.Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hội Hoa Đăng cúng dường lễ Phật Đản tại Ấn độ.Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Bồ tát Quan Âm trong tín ngưỡng của người Nhật.Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hết bệnh ung thư nhờ Tu Thiền  Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Hội Tăng Già Thế Giới lần thứ 7 tại Đài  Loan. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Hội Liên Hữu PG Thế Giới lần 21 tại Thái Lan.Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đại Hội Liên Hữu PG Thế Giới lần 20 tại Úc-Đại-Lợi.Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Pháp sư Hui Shen và phái đoàn truyền giáo đến châu Mỹ trước... Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền pháp Kalachakra tại Tây Ban Nha. Thích Nguyên Tạng
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Phật đài Dhammakaya , một kỳ quan của PG thế giới.   Thích Nguyên Tạng

 

Hình ảnh sinh hoạt:
 

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hành hương Ấn Độ 2006
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hành hương Ấn Độ 2008
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hành hương Ấn Độ 2011

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hành hương Tứ Đại Danh Sơn 2007
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hành hương Triều Tiên-Đài Loan 2011

ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoằng Pháp tại Mỹ Quốc 2006
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoằng Pháp tại Mỹ Quốc 2008
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoằng Pháp tại Mỹ Quốc 2009
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoằng Pháp tại Mỹ Quốc 2010
ICONFLASH.jpg (769 bytes) Hoằng Pháp tại Mỹ Quốc 2011


 

 

 

 

 

---o0o---

Dịch phẩm đang tiến hành

 


ICONFLASH.jpg (769 bytes)   Paul Croucher ( 1989)  History of Buddism in Australia. New South Wales Uni Press. Australia
ICONFLASH.jpg (769 bytes)   Dutt, Nalinakasha. (1998) Buddhist Sects in India. Delhi: Motilal Banarsidass Publications, 1st 1977.
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  William Peiris (1973). The Western Contributions to Buddhism . Delhi: Motilal Banarsidass Publications.
ICONFLASH.jpg (769 bytes)  Alexandera Eliot (1976)
Zen Edge. Thames & Hudson, London.
 

 

(Nghe bài giảng )


Webmaster:quangduchomepage@gmail.com

Trở về Trang Mục Lục

Đầu trang

 

Biên tập nội dung: Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ:quangduchomepage@gmail.com
Địa chỉ gởi thư: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544