Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Hình ảnh sinh hoạt của
Phái đoàn hoằng Pháp của Thượng Tọa Thích Như Điển
tại Hoa Kỳ và Canada 

Chùa Diệu Pháp

 

 

 

Ngôi Thánh Đường Ky Tô Giáo
nay đã trở thành Chánh Điện thờ Phật Chùa Diệu Pháp
(xem thêm:
Chùa Diệu Pháp, California)
 

 

 

TT Thích Viên Lý, trụ trì Chùa Diệu Pháp
giới thiệu TT Thích Như Điển

 TT Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc
(Download bài giảng của TT Như Điển)

 

 


 

TT Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc
(Xem thêm: www.viengiac.net)

 

 

 


 

TT Thích Như Điển, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc
(Xem thêm: www.viengiac.net)

 

 

 TT Thích Viên Lý giới thiệu phái đoàn hoằng pháp của TT Thích Như Điển

 

 

  

TT Thích Viên Lý giới thiệu phái đoàn hoằng pháp của TT Thích Như Điển

  

TT Thích Viên Lý giới thiệu phái đoàn hoằng pháp của TT Thích Như Điển

 

 

 

  

TT Thích Viên Lý giới thiệu phái đoàn hoằng pháp của TT Thích Như Điển

 

 

 

 ĐĐ Nguyên Tạng và ĐĐ Hạnh Giả thăm hỏi Gia Đình Phật Tử Chánh Đạo
tại Chùa Diệu Pháp

 ĐĐ Nguyên Tạng và ĐĐ Hạnh Giả thăm hỏi Gia Đình Phật Tử Chánh Đạo
tại Chùa Diệu Pháp

 ĐĐ Nguyên Tạng và ĐĐ Hạnh Giả thăm hỏi Gia Đình Phật Tử Chánh Đạo
tại Chùa Diệu Pháp

 ĐĐ Nguyên Tạng và ĐĐ Hạnh Giả thăm hỏi Gia Đình Phật Tử Chánh Đạo
tại Chùa Diệu Pháp

 


 

 

 

 

 ĐĐ Nguyên Tạng chia sẻ kinh nghiệm tu học tại lớp Thiền do Hòa Thượng Mitram Ân Huệ (người Mỹ) hướng dẫn,
 được tổ chức mỗi tối thứ bảy tại Chùa Diệu Pháp

 ĐĐ Nguyên Tạng chia sẻ kinh nghiệm tu học tại lớp Thiền do Hòa Thượng Mitram Ân Huệ (người Mỹ) hướng dẫn,
 được tổ chức mỗi tối thứ bảy tại Chùa Diệu Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tại Thiền Đường Ngọc Sáng
 ở thành phố Garden Grove, California

 

 

 

TT Như Điển giới thiệu phái đoàn tại Thiền Đường Ngọc Sáng
 

 ĐĐ Thích Hạnh Đức

 ĐĐ Thích Hạnh Đức

 


Sư Cô Minh Huệ

 

 

Sư Cô Minh Huệ

 TT Thich Như Điển

 


 

TT Thich Như Điển

 

 

Lưu dấu kỷ niệm
 

Lưu dấu kỷ niệm
 


ĐĐ Nguyên Tạng và nhóm Phật tử
Thiền Đường Ngọc Sáng do Đạo Hữu Quảng Hương sáng lập


Thiền Đường Ngọc Sáng do Đạo Hữu Quảng Hương sáng lập

Mục Lục hình ảnh > 01> 02> 03> 04> 05> 06> 07>08>09>10>11>12>13>14
 

---o0o---

Xem Lịch Trình Chuyến Hoằng Pháp tại Canada và Hoa Kỳ năm 2006
Của T.T. Phương Trượng chùa Viên Giác và phái đoàn từ Âu Châu

 

---o0o---

Các Ngôi Chùa ở Hoa Kỳ
 

Phật Học Viện Quốc Tế (California)
Tịnh Xá Minh Đăng Quang  (California)
Chùa Diệu Pháp (California)
 

---o0o---

Nhiếp ảnh và trình bày: Phổ Trí, Nhật Bảo Quốc, Nhật Sơn, Pháp Hạnh

Cập nhật 6-4-2006


Webmaster: quangduchomepage@yahoo.com

Trở về trang hình ảnh

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ :
quangduchomepage@yahoo.com
Địa chỉ gởi thỈ?:
Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544