Trang tiếng Việt

 Trang Nhà Quảng Đức

Trang tiếng Anh

Phật Giáo Việt Nam


...... ... .

 

Thành Kính Tưởng niệm
Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến


 
Ai Cáo
Mourning Announcement

Ban Tang Lễ
Chương Trình Tang Lễ
Thông Tư tổ chức lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm của Giáo Hội tại Úc
Cảm Tạ

Tiểu Sử Cố Thượng Tọa Thích Chơn Kiến
Biography of The Late Very Venerable Thich Chon Kien

Chùa Thiên Phú do TT Chơn Kiến khai sơn
Chúc Thư của Thầy để lại
Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Chú
Thiệp Thỉnh Chung Thất tại Chùa Thiên Phú
Tưởng niệm Lễ Bách Nhật của Cố Thượng Tọa


Hình ảnh

Hình ảnh sinh hoạt Phật sự của TT Chơn Kiến:01>02->03
Hình ảnh chân dung của TT Thích Chơn Kiến
Hình ảnh ngôi Chùa Thiên Phú
Hình ảnh TT Chơn Kiến chiêm bái thánh tích Ân Độ
Hình ảnh Lễ đặt viên đá xây bảo tháp
Hình ảnh Lễ Khai Đại Hồng Chung
Hình ảnh Lễ huý nhật TT Chơn Kiến (2009)
Hình ảnh Lễ khởi  công rót đồng đúc tượng Phật Bổn Sư Thích Ca (5-2010)
Hình ảnh Lễ húy nhật Tôn Sư  (2011)


Hình ảnh tang lễ

Hình ảnh Lễ Nhập Kim Quan
Liễn, đối tưởng niệm
Vòng hoa tưởng niệm
Lễ viếng Giác Linh
Lễ Triều Tổ  tại Tổ Đình Phú Phong
Lễ cung tống Kim Quan nhậo Bảo Tháp : 01 >02> 03> 04> 05>06
Lễ Phát tang tại Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu
Lễ truy niệm Sư Phụ tại Chùa Phật Đà, Mỹ Quốc
Hình ảnh Lễ Chung Thất tại Chùa Thiên Phú, Nha Trang
Hình ảnh Lễ Chung Thất tại Tu Viện Quảng Đức, Úc
Tưởng niệm Lễ Bách Nhật của Cố Thượng Tọa (tại VN)
Tưởng niệm Lễ Bách Nhật của Cố Thượng Tọa ( tại Úc)
Lễ An Vị Tôn Tượng Quan Âm Lộ Thiên
Tưởng niệm Lễ Tiểu Tường của Cố Thượng Tọa (tại VN)
Tưởng niệm Lễ Bách Nhật của Cố Thượng Tọa ( tại Úc)

 Lễ Tưởng Niệm Ân Sư  tại Nha Trang (audio)

Cảm niệm Ân Sư. Thích Tâm Tịnh
Cảm niệm Ân Sư. Thích Nguyên Tạng
Cảm niệm Ân Sư. Thích Nữ Hạnh Huệ
Cảm niệm Ân Sư. Thích Tâm Trí
Cảm niệm Ân Sư. Cư Sĩ Quảng Tấn
Cảm niệm Ân Sư. Cư Sĩ Nguyên Hoàng
Cảm niệm Ân Sư. Thích Chúc Minh
Lời khuyến tấn. Sư Thúc Thích Trừng Giác

 Lễ Tưởng Niệm Ân Sư tại Melbourne, Úc Châu (audio)

Giới thiệu Chư Tôn Đức. TT Tổng Thư Ký
Tiểu Sử TT Thích Chơn Kiến. TT Thích Nguyên Trực
Điếu văn tưởng niệm. TT Thích Nhật Tân
Cảm niệm Ân Sư. Thích Nguyên Tạng
Lời đạo tình. HT Thích Huyền Tôn
Lời đạo tình. HT Thích Như Huệ
Lời đạo tình. HT Thích Bảo Lạc
Lời đạo tình. TT Thích Quảng Ba
Lời đạo tình. TT Thích Tịnh Đạo
Lời đạo tình. Sư Cô Thích Nữ Như Lan
Phân ưu . TT Tâm Phương gởi về từ VN
Lễ Cung tiến Giác Linh. TT Quảng Ba (chủ sám)


Điện Thư Phân Ưu

Điện thư phân ưu : 01>02>03>04

Đối liễn tưởng niệm:

Tri Tán Công Đức Thư. HT Thích Như Huệ
Vãn Liễng Giác Linh. HT Thích Huyền Tôn
Vãn Liễng Giác Linh. HT Thích Bảo Lạc
Vãn Liễng Giác Linh (1). TT Thích Hạnh Niệm
Vãn Liễng Giác Linh (2). TT Thích Hạnh Niệm
Vãn Liễng Giác Linh (3). TT Thích Hạnh Niệm
Vãn Liễng Giác Linh . TT Thích Nguyên Phước

Thơ, Điếu văn tưởng niệm

Nén tâm hương (thơ). TT Thích Hạnh Niệm
Quy ẩn, thế thôi (thơ) Nhật Tân
Tiễn Thầy đi. TT Thích Trường Sanh

Điếu văn tưởng niệm. TT Thích Minh Tâm
Điếu văn tưởng niệm. TT Thích Nhật Tân
Điếu văn tưởng niệm. TK Thích Thiện Hữu

Điếu văn. Thích Nguyên Phước
Cảm niệm Ân Sư. Thích Tâm Trí
Cảm niệm Ân Sư. Thích Nguyên Tạng (English)
Cảm niệm Ân Sư. Thích Tâm Tịnh
Cảm niệm Ân Sư. Thích Nữ Hạnh Huệ
Cảm niệm Ân Sư. Cư Sĩ Quảng Tấn
Cảm niệm Ân Sư. Cư Sĩ Nguyên Hoàng
Lời khuyến tấn. Sư Thúc Thích Trừng Giác
Tầng không nở đóa sen hoa. Tuệ Nga Diệu Minh
Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong. Nguyên Thảo
Thơ điếu cung tiễn TT Thích Chơn Kiến. Cư Sĩ Nguyên Khang

Nhạc tưởng niệm :

Bài Thơ Dâng Thầy. Thơ của Diệu Hạnh, Nhạc của Võ Tá Hân
Người về tôi đi. Thơ Mặc Giang, nhạc Đăng Khương, Ca sĩ Cẩm Vân
Biết Ơn Thầy. Sáng tác: Minh Trí - Ca sĩ: Yến Thu
Ơn Thầy Bất Diệt. Sáng Tác: Hoàng Song Việt. Ca Sĩ: Út Bạch Lan
Kính Lạy Giác Linh Thầy. Ca Sĩ Mai Thành
Cõi Vô Thường. Ca Sĩ: Phương Hồng Thúy

 

  

---o0o---

 

Các Ngôi Chùa ở Khánh Hòa

 Cập nhật: 20-5-2010

 


Webmaster:quangduc@quangduc.com

Trở về trang chùa Việt Nam

Đầu trang

 

Biên tập nội dung : Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng
Xin gởi bài mới và ý kiến đóng góp cho Trang Nhà qua địa chỉ : quangduc@quangduc.com
Địa chỉ gởi thỈ?: Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic. 3060. Tel: 61. 03. 9357 3544